Stredná odborná škola automobilová a podnikania, nachádzajúca sa v našom meste, je v rámci projektu CVIČNÁ FIRMA známa svojimi úspechmi nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Jej študenti si z rôznych veľtrhov neprinášajú iba spomienky, často sa vrátia i s výhrami. Najnovšie sa im podarilo dostať sa do povedomia vďaka ich vyučujúcej Ing. Jarmile Krasňanskej. […]

Read more

Ešte z detských čias si pamätám, že o zeleň a záhradky v okolí našich príbytkov sme sa príkladne starali. Všetci. Pred bytovým domom na Svätoplukovej ulici sme mali pieskovisko, lavičky, stromy i predzáhradku. Fungovalo to jednoducho. Každý obyvateľ v danom vchode záhradníčil podľa vopred určeného […]

Read more

Na úvod, treba si jasne zadefinovať, čo znamená moderná budova polikliniky, jej výhody a spôsob, ako ju zrealizovať, aby výsledkom bola kvalitnejšia zdravotná starostlivosť pre obyvateľov Senca. Mesto budovu dnešnej polikliniky kúpilo od BSK za 48 miliónov korún s cieľom, aby to nedopadlo tak ako s pozemkom za poliklinikou, ktorý dnes vlastní súkromník a je výhradne určený […]

Read more

Vlastníte v majetok, na ktorom je stavba, cesta, chodník… a neviete sa domôcť svojich vlastníckych práv? Počas minulého totalitného režimu došlo k znárodneniu majetkov, ktoré sa dostali do štátneho užívania, čiže štát mal na ne reálne dispozičné právo. Ich predošlí majitelia v drvivej väčšine nezostali vlastníkmi, majetky boli vyvlastnené. Neskôr v rámci reštitúcie sa štát rozhodol vrátiť […]

Read more

ZMOS včera protestovalo pred Úradom vlády proti prijímanej legislatíve stavebného zákona Dôvodom protestného zhromaždenia pred Úradom vlády bolo stiahnutie stavebného zákona z rokovania parlamentu, zrušenie aktuálne platného, a nedávno novelizovaného financovania neverejných škôl a školských zariadení a taktiež žiadame  o zmenu spôsobu financovania sociálnych služieb. Samosprávy zároveň požadujú stiahnuť, respektíve zrušiť legislatívu, ktorá podľa nich ohrozuje fungovanie samospráv a zhoršuje […]

Read more

Nový generel dopravy dostal zelenú. Naši poslanci hlasovaním prijali tento dokument, ktorý podrobne zmapoval situáciu v našom meste. Zároveň aj navrhol konkrétne riešenia v individuálnej autobusovej doprave, dopravnej infraštruktúre vrátane parkovania, v cyklistickej doprave a doprave pre peších i pre takzvanú verejnú mestskú dopravu. Po naštudovaní toho materiálu – hoci sa doprave a infraštruktúre venujem […]

Read more

Postavil sa proti nemu Matěj Kuzník, ktorého senčan porazil na submisiu a opäť tak úspešne reprezentoval aj mesto Senec. V mene SENEC TV gratulujeme a prajeme aby bol každý zápas už len výherný.

Read more

Nestalo sa prvýkrát, že mesto účelovo zadržiava informácie. Od posledných komunálnych volieb sa to stáva často, aj napriek tomu, že práve po posledných voľbách mesto zamestnalo riaditeľku kancelárie primátora a PR manažerku . Hranice to podľa nás však presiahlo, keď nepovažovali za dôležité poskytnúť informácie o vakcinačnom centre. Na túto tému sme sa […]

Read more