Nový generel dopravy dostal zelenú. Naši poslanci hlasovaním prijali tento dokument, ktorý podrobne zmapoval situáciu v našom meste. Zároveň aj navrhol konkrétne riešenia v individuálnej autobusovej doprave, dopravnej infraštruktúre vrátane parkovania, v cyklistickej doprave a doprave pre peších i pre takzvanú verejnú mestskú dopravu.

Po naštudovaní toho materiálu – hoci sa doprave a infraštruktúre venujem okrajovo -priznávam, že som sa nič nové nedozvedel. Samozrejme, okrem štatistických údajov.

Navrhovateľom nového GD bol poslanec Rudolf Bittner, a tak som sa ho na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva opýtal, čo nové sa z GD dozvedel on. V odpovedi sa snažil tento dokument skôr obhajovať a poznamenal, že to bol jeho jediný volebný bod a že je rád, že sa mu ho podarilo splniť pre svojich voličov. Vtedy som však pána poslanca musel opraviť, čo napokon aj sám priznal. Totiž nebol to jeho volebný bod programu, ale podmienka po voľbách za hlasovanie o rozpočte, ktoré nakoniec ukončilo historicky prvé provizórium v našom meste.

Generel dopravy za 80-tisíc

To, že nám v meste kolabuje doprava, centrum mesta vyzerá ako jedno veľké parkovisko, že chýba obchvat mesta, cyklo prepojenie so satelitmi i veľkokapacitné parkoviská, vie každý, kto v Senci býva. Keď už teda máme vďaka pánovi Bittnerovi generel dopravy, tak by sme sa ním mali aj riadiť. Aby neskončil len tak v priečinku stola, hneď vedľa projektu kruhovej križovatky na Pezinskej ulici, smer D1 za 12-tisíc.

Milióny, milióny eur

GD navrhuje vybudovanie veľkokapacitných parkovísk, nové cesty, severozápadný obchvat mesta, prepojenie mestských satelitov pre cyklistov a chodcov atď. Skrátka, potrebuje milióny eur. Keď sa pozrieme na nový územný plán, podľa ktorého pribudne viac ako 4000 obyvateľov v meste, tak nám ani tie milióny stačiť nebudú.

Kto to zaplatí?

Podľa Bittnera by mal bremeno financovania prebrať na seba štát a BSK. No vzhľadom na to, že v posledných desaťročiach štát investoval v našom meste iba sporadicky (diaľničná cesta a zjazd z D1 východ…) – i to za veľmi kontroverzných podmienok, a aj investície zo strany BSK sú každým rokom menšie, tak mi to skôr pripadá ako zbožné želanie, nie ako reálna možnosť. Bez peňazí je jednou z možností stavebná uzávera. Je to síce právne nemožné, ale v prípade, že by sa úplne zastavila výstavba na desať, dvadsať rokov, tak by sa aspoň čiastočne dalo dobehnúť natoľko zanedbanú infraštruktúru.

Lacné riešenie

Takže bez stavebnej uzávery a bez chýbajúcich finančných zdrojov ostáva využiť podľa nového GD zjednosmernenie ulíc, čo by sa v praxi dotklo viac ako 38 ulíc. Tu ale vzniká ďalší problém, pretože navrhovateľ je známy svojim negatívnym postojom, čo sa týka jednosmeriek. Najväčší problém vidí v bezpečnosti, ak by sa jednosmerná ulica z nejakého dôvodu zablokovala, obmedzila by sa práca bezpečnostných zložiek, napr. hasičov alebo záchranárov. A, samozrejme, nie je to ani populárne riešenie v súvislosti s tohtoročnými voľbami. Doterajšie jednosmerky sa totiž vždy stretli s veľkou nevôľou občanov, a tak predpokladám, že ani toto navrhované riešenie podľa GD realizované nebude.

Poplatok za rozvoj

Asi každý, kto v Senci niečo staval, vrátane celej logistiky, zaplatil mestu poplatok za rozvoj. Preto je na mieste otázka, prečo nemáme funkčnú infraštruktúru alebo prečo nie sú peniaze? Presnejšie, kde sú finančné prostriedky z poplatkov za rozvoj, keďže je evidentné, že nám chýbajú cesty, parkoviská, cyklochodníky atď. Hľadajúc túto informáciu som sa obrátil na mesto, kde som sa opýtal, aké malo príjmy a v akej výške, taktiež kde a v akej výške ich investovalo. Odpoveď som dostal pomerne rýchlo. Všetky informácie nájdem na www.mestosenec.sk (pozri prílohu).

Chýba záujem poslancov

Obávam sa, že nový generel dopravy naši poslanci síce odsúhlasili, ale zlepšenie infraštruktúry občania mesta tak skoro nepocítia. Pri prezentácii tohto materiálu na zastupiteľstve som očakával rozsiahlu a odbornú diskusiu s viacerými návrhmi od poslancov, no okrem jeho obhajoby samotným navrhovateľom sa k téme nikto nevyjadril. Z toho je zrejmé, že okrem mňa a poslanca Bittnera uvedený text nikto nečítal, samozrejme, pokiaľ nerátam zamestnancov mestského úradu.

(775)

Komentáre

komentáre

Infraštruktúra v Senci