Stredná odborná škola automobilová a podnikania, nachádzajúca sa v našom meste, je v rámci projektu CVIČNÁ FIRMA známa svojimi úspechmi nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Jej študenti si z rôznych veľtrhov neprinášajú iba spomienky, často sa vrátia i s výhrami. Najnovšie sa im podarilo dostať sa do povedomia vďaka ich vyučujúcej Ing. Jarmile Krasňanskej.

Študenti ju na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Praha 2022 prihlásili, bez jej vedomia, do súťaže o najlepšieho vyučujúceho fiktívnych firiem. Úspech na seba nenechal dlho čakať – ich pani profesorka zožala obrovský úspech, keď sa spomedzi všetkých nominovaných pedagógov dostala na prvé miesto v rebríčku TOP 3 vyučujúci fiktívnej firmy. Študenti sa rozhodli o tento úspech podeliť s verejnosťou a zároveň poďakovať svojej pani profesorke, a tak nám do redakcie poslali krásne vyznanie. 

Pani profesorka očami jej študentov IV.E triedy

„Ing. Jarmila Krasňanská, naša vyučujúca, je vzorom pre mnohých z nás, pretože je to človek s obrovským srdcom. Jej vzdelanosť, všeobecný rozhľad a schopnosť vzdelávať nás inšpirujú a vnášajú do firmy lásku, porozumenie a vízie. Vie rovnako kritizovať ako aj nasmerovať tou správnou cestou, no nikdy nám nepovedala nie, keď sme ju prosili o pomoc, hoci mohla byť aj polnoc. Patrí medzi učiteľov, ktorí vzdelávaním študentov žijú a sú schopní tomuto poslaniu obetovať aj značnú časť zo svojho súkromného života. 

Náš začiatok vo fiktívnej firme Zelená čistota, s. r. o. sa rozhodne nepodobal na prechádzku ružovou záhradou. Bolo veľmi náročné zorientovať sa v online priestore či nájsť spôsob a určiť smer, ktorým sa chceme uberať. Často nás tlačil čas, premáhala lenivosť, ale napriek všetkému pani Krasňanská to s nami nevzdávala. Rozhodla sa ukázať nám, že aj nemožné veci sa stanú možnými, keď sme ochotní vystúpiť z vlastnej komfortnej zóny, a naučila nás, že v cvičnej firme neexistuje rozdiel medzi žiakmi a pedagógmi. Bojujeme vždy všetci za jedného a jeden za všetkých.

Pani profesorka počas pôsobenia jednotlivých fiktívnych firiem dokázala zožať so svojimi študentmi obrovský úspech, ktorý stále rezonuje v spomienkach mnohých zúčastnených. Jedným z jej najväčších triumfov bola firma Hlásna trúba, ktorá spôsobila to, čo ešte žiadna iná na našej škole – žiaci i učitelia na ňu spomínajú s iskričkou v očiach. 

Priali by sme každému študentovi zažiť vyučovanie s pani Ing. Krasňanskou – je skutočne veľmi „krástne“.  Týmto by sme sa jej chceli v mene firmy Zelená čistota, s. r. o., ktorej zamestnancami sú žiaci IV.E triedy, poďakovať za všetko, čo pre nás robí.“

(297)

Komentáre

komentáre

Keď učiteľ inšpiruje