Na úvod, treba si jasne zadefinovať, čo znamená moderná budova polikliniky, jej výhody a spôsob, ako ju zrealizovať, aby výsledkom bola kvalitnejšia zdravotná starostlivosť pre obyvateľov Senca.

Mesto budovu dnešnej polikliniky kúpilo od BSK za 48 miliónov korún s cieľom, aby to nedopadlo tak ako s pozemkom za poliklinikou, ktorý dnes vlastní súkromník a je výhradne určený pre zeleň… zatiaľ. Podľa platnej legislatívy za zdravotnú starostlivosť zodpovedá štát a čiastočne samosprávny kraj. Kúpou tejto budovy síce mesto zabránilo tomu, aby sa dostala do súkromných rúk, ale koniec-koncov ju prenajala Poliklinike s.r.o. za veľmi výhodných podmienok pre nájomcu.

Investíciu na kúpu či stavbu polikliniky nemôže financovať mesto z dôvodov, že nie je nastavené na komerčné využívanie verejných financií. Príkladom je aj kúpa tejto budovy a následný prenájom, ktorého výška ani nepokrýva nutné investície do budovy, ktoré znáša majiteľ, čiže mesto. Pri tomto nastavení sa dá povedať, že kúpa bola komerčne nevýhodná. Preto je absurdné, aby bremeno výstavby znášali daňoví poplatníci mesta Senec. Za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti by mal byť zodpovedný štát. Samozrejme, keby mesto budovu polikliniky nekúpilo od BSK, tak by to mohlo dopadnúť ako s pozemkom za poliklinikou. Nehnuteľnosť by kúpila napr. Penta a potom by sme možno mali modernú budovu, ale za komerčné ceny služieb.

Keď berieme do úvahy, kto bude konečným užívateľom zdravotnej starostlivosti v novej poliklinike v Senci, tak by sa minimálne kraj mal spolupodieľať na realizácii a následne aj zabezpečovať lekársku starostlivosť v súčinnosti so štátom. To, že výstavba novej polikliniky nás bude stáť viac ako 6 miliónov eur a že realizácia takéhoto projektu je veľmi náročný proces, musí byť každému jasné. Dalo by sa povedať, že je to komplikované a zdĺhavé aj v ideálnych podmienkach. Navyše, za posledné dva roky značne ovplyvnila proces výstavby pandémia a s ňou spojené obmedzenia.

Faktom a zároveň dobrou správou ale ostáva, že proces výstavby novej polikliniky je nezvratný. Otázne je, do akej miery a či vôbec sa podarí vedeniu mesta presvedčiť kompetentných, aby priložili ruku k dielu – nielen pri výstavbe, ale, čo je dôležitejšie, aj pri zabezpečení kvalitnej zdravotnej starostlivosti štátom, BSK a poisťovňami. V opačnom prípade bude mesto nútené využiť priestory novej polikliniky aj na komerčné účely, čo, mimochodom, znova zaplatíme len my a hneď dvakrát. Dalo by sa povedať, že je to voči obyvateľom mesta Senec nespravodlivé, pretože zaplatili za budovu a aj rekonštrukciu zdravotného zariadenia, ktorého služby však budú využívať aj obyvatelia mimo Senca.

V každom prípade rozhodnutie je na našich poslancoch. Ja pevne verím, že napriek nezhodám a názorovým rozdielom si naši poslanci uvedomujú nevyhnutnosť a potrebu kvalitnej zdravotnej starostlivosti v našom meste. Verím, že sa zachovajú zodpovedne, zomknú sa a urobia všetko čo bude v ich silách v prospech nás všetkých.

Autor: Csaba Farkas

(241)

Komentáre

komentáre

POLIKLINIKA V SENCI