SENEC TV

Reportáž od 300€

Reklamné video od 300€

Banner od 150€

Propagácia pred reportážami od 197€


SENEC TV NA PAPIERI

A4 od 690€

A5 od 390€

PR ČLÁNOK od 520€

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Cenové ponuky sa pre klienta vyrábajú na mieru