KOMENTÁR – PUBLICISTICKÝ ŽÁNER: Komentár je publicistický žáner, vysvetlenie závažného spoločenského javu so zaujatím vlastného stanoviska, vysvetlivky a poznámky k určitej aktuálnej udalosti alebo názoru.
Zdroj: Wikipedia

Nezaplatená daň vo výške 13 tisíc. Platí rovnaký meter na všetkých?
Problém parkovania v našom meste pociťuje každý motorista na dennej báze. Niektorí majitelia rodinných domov riešia situáciu po svojom a často si zabezpečujú parkovaciu plochu na mestských pozemkoch. Zabúdajú však, že na to potrebujú súhlas majiteľa, a povinný je aj podať ohlášku na vybudovanie spevnenej plochy čiže stavby. Plocha určená na parkovanie musí plniť rôzne náležitosti. Takéto zabratie verejného priestranstva sťažuje majiteľovi, zväčša mestu, starať sa o svoj majetok, čo môže viesť k ďalším problémom.

V posledných dňoch sa obyvatelia sťažovali na zľadovatelé a zasnežené mestské pozemky. Vo viacerých prípadoch práve nelegálne zabratie verejných priestorov sťažovalo práce údržby mesta Senec. Poslanci mestského zastupiteľstva na poslednom zasadnutí
v bode rôzne vysvetľovali túto problematiku. Poslankyňa za OZ Moje Mesto Jana Némethová šokovala prítomných svojím vyjadrením, v ktorom sa priznala, že porušuje zákon už viac ako 20 rokov.

videoKaždý občan nášho mesta môže požiadať o zabratie verejného priestranstva či vybudovania spevnenej plochy za účelom parkovania. Stačí požiadať o zabratie verejného priestranstva, alebo požiadať o dlhodobý nájom mestského pozemku, vyžiadať súhlas na vybudovanie stavby (spevnenej plochy) a až potom požiadať o vyhradené parkovacie miesto. Ročný poplatok za takéto vyhradenie parkovacieho miesta je spoplatnené v rámci daní mesta a je rozdelené do dvoch zón A a B. Ročný poplatok v zóne A pre nepodnikateľa je 0,093 eur za m2 a v zóne B 0,083 eur za m2. Pri štandardnom parkovacom mieste vo veľkosti 12m2 je to ročne 330 – 370 eur a pre podnikateľa 650 – 720 eur ročne.Pri nelegálnom vybudovaní parkovacej plochy na mestskom pozemku v zmysle daňového poriadku mesto môže vyrúbiť pokutu spätne až 5 rokov vo výške daňovej povinnosti, plus priráta pokutu za oneskorenie oznámenia vzniku daňovej povinnosti. Táto pokuta môže byť vo výške daňovej povinnosti za celé obdobie čiže v prípade poslankyne OZ Moje Mesto spätne 20 rokov čo by znamenalo 13200 EUR.

Členovia poslaneckého klubu Občianskeho Združenia Senec Moje Mesto dlhodobo upozorňujú, kritizujú a poukazujú na svojich politických oponentov a na každého, kto nesúhlasí z ich názorom. Prednedávnom ešte šírili informácie o podnikateľovi, ktorý údajne nezaplatil za zabratie verejného priestranstva. Informovali o tom skôr, ako túto informáciu preverili. Samozrejme, po zistení, že nedošlo k žiadnemu porušeniu zákona, už nepovažovali za dôležité o tom informovať. Taká klasika večných kritikov, ktorí sa tvária ako etalón pravdy a morálneho kompasu v našom meste. Od posledného zastupiteľstva ubehlo už 11 dní. Poslankyňa Jana Némethová napriek výzve viceprimátora prihlásiť sa na mestskom úrade a dať si do poriadku svoje 20-ročné nelegálne vybudované parkovné miesta na mestskom pozemku, ešte nestihla. Je vhodné poslanca mestského zastupiteľstva moralizovať, ukazovať prstom na druhých a popri tom ukrátiť mesto na daniach o viac ako 13-tisíc eur? Až v tejto situácii sa ukáže charakter a sám som zvedavý, či si naša poslankyňa za OZ Moje Mesto vyvodí dôsledky a použije rovnaký meter aj na seba. Vzdá sa svojho mandátu a zachová sa podľa stanov OZ alebo predvedie ďalšie ukážkové farizejstvo?

(75)

Komentáre

komentáre

Komentár: Csaba Farkas