Aktuálna situácia na Slovensku sa vôbec nezlepšuje. Pýtate sa ako je to možné, keď už niekoľko mesiacov máme “LOCKDOWN”? Na túto otázku v posledných dňoch hladali odpoveď aj odborníci. Po niekoľkých dňoch rokovania prichádzajú s týmito zmenami.

1. Zlepšenie dodržiavania opatrení pomocou výhod a kontrol
Vláda chce zaviesť COVID príplatok, ktorý by mal motivovať občanov k dodržiavanu karantény.Zvyšovať by sa mala aj pandemická PN a OČR, no rozšíriť by sa mala aj jej dostupnosť.Zavedenie e-karantény ak bude jej mobilná aplikácia funkčná. Zriadiť linku, kde búdu môcť občania priamo nahlasovať porušenia protipandemických opatrení. Zvyšovať sa bude aj počet kontrol. Nasadenie maximálneho počtu príslušníkov OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Samporávy boli vyzvané nasadiť maximálny možný počet MP.
2. Zvýšenie osobnej ochrany pred vírusom
Vláda zavádza povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD a od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem detí do ukončenia ZŠ 1. stupňa ZŠ, ktoré používajú rúško). Dôchodcom sa odporúča nakupovať iba vo vyhradených hodinách. Po novom môžu cez hodiny vyhradené pre seniorov nakupovať aj držitelia ZŤP preukazu a ich asistenti. Tí su povinní sa preukazať ZŤP preukazom a preukazom asistenta.
3. Obmedzenia pri práci
Zastaviť prezenčný výkon práce, ktorá sa nedá odložiť.Na potvrdení od zamestnávateľa bude povinné uviesť miesto výkonu práce a pracovnú dobu.
4. Zlepšiť by sa mala aj bezpečnosť na pracovisku
Zriadenie mailu, nonstop linky a webstránky na nahlásenie prípadných porušení protipandemických opatrení na pracovisku. Školám zase bude umožnené samotestovanie žiakov a zamestnancov, vopred uznaným testom. Taktiež do domácností sa budú distribuovať testy na samotestovanie, následne pozitívne výsledky budú preverené RT-qPCR testom.
5. Redukcia pohybu obyvateľstva a úprava výnimiek
Ruší sa výnimka ktorá umožnovala COVID-pozitívnym osobám vychádzať z domu.Zrušila sa aj výnimka na vychádzku do prírody mimo okresu. V prípade obyvateľov mesta Bratislava s možnosťou vychádzok v rámci kraja. Všetky výnimky majú obmedzenú platnosť medzi 5:00 až 20:00. V čase od 20:00 dp 01:00 platí výnimka len na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

6. Sprísnovať sa bude aj hraničný režim.
Prísne kontroly pri prechodu štátnych hraníc. Pre vstup do našej krajiny mimo iného budete potrebovať 72 hodinový negatívny test. Pre pendlerov zo susedných krajín by mala vzniknúť možnosť otestovať sa priamo na hraničnom priechode. Po dokončení aplikácie e-karanténa budeme mať na výber medzi domácou alebo štátnou karanténou.

(50)

Komentáre

komentáre

„Prísnejší LOCKDOWN“ od 8.3.?