Hlavnými témami prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva boli zmena rozpočtu, menovanie nového člena dozornej rady SCR, predaj či nepredaj pozemkov na Slnečných jazerách, rozšírenie čističky odpadových vôd, doprava či prebiehajúca prestavba škôlky na Kysuckej ulici a jeden z poslancov sa vyjadril aj k činnosti našich odborných komisii.

Komisie 

Aj tu sa potvrdili moje slová, že väčšina komisií je zbytočná. Členov komisií nominujú úspešní kandidáti, čiže poslanci a sú to ľudia, ktorí poslancov pred voľbami podporovali alebo boli na ich kandidátke. Čiže členovia sú často, ako sa vyjadrila napríklad poslankyňa a predsedníčka komisie životného prostredia, „laici“. Je evidentné, že informácie a rozhodnutia, ktoré zaznejú na komisiách vôbec nekonzultujú s poslancami, ktorí ich nominovali. Dôsledkom toho je fakt, že na zastupiteľstve musel primátor mesta dať viackrát krátku prestávku na doplnenie si informácií. Častokrát sa musia na zastupiteľstve prerokovať výsledky komisii duplicitne a často sa aj stáva, že poslanec ináč hlasuje na komisii a ináč na zastupiteľstve. K tejto problematike sa vyjadril aj poslanec Sedala, keď povedal „ tie krásne dni by sme mohli tráviť vonku a nie si odtrhávať od huby“ a navrhol aby rozhodnutia komisií boli záväzné a nie len poradné. Zaujímavé na tom je, že práve Sedala je jeden z poslancov, ktorý v komisiách často mení svoj názor a na MZ už hlasuje ináč.

 

SENEC TV ®

Pozemky na jazerách

Nová riaditeľka SCR bude mať podľa poslankyňe Turanskej obrovskú moc. Bude môcť rozhodovať o predaji pozemkov na Slnečných jazerách. Turanská vyjadrila aj nespokojnosť s návrhom odpredaja pozemkov pod existujúcimi bufetmi na južnej strane jazier. Svoje obavy vyjadrila aj ďalšia poslankyňa za OZ Hudákova, ktorá vidí problém v tom, že SCR príde o príjmy z nájmov, stratí kontrolu a budúci majitelia si tam potom môžu robiť, čo chcú. Tvrdí, že pomocou nájomnej zmluvy si mesto môže klásť podmienky napr. pri separovaní odpadu, alebo vizuálu. Je ale veľmi zvláštne, že práve OZ odsúhlasilo predaj pozemku podnikateľovi pod jeho hotelom. Komu predať a komu nie vysvetlila Hudáková tak, že nie je podnikateľ ako podnikateľ, čiže pre hoteliéra sa môže predať mestský pozemok za 120 eur za m2, ale pre bufetárov za 200 eur za m2 nie. Ešte že existuje rovnaký meter, alebo že by fungovalo v OZ ich často skloňované heslo „NAŠI ĽUDIA“.                                 

Primátor Dušan Badinský oponoval s tým, že susedské pozemky ostávajú majetkom mesta, čím bude mať mesto kontrolu pri žiadostiach naďalej. Tu ale treba pripomenúť, že žiadosti na odkúpenie sa týkajú len pod existujúcimi stavbami (bufetmi). Majitelia dotknutých bufetov argumentujú, že cenu pozemku už viac krát preplatili vo forme nájmu. Žiadosť bufetárov obhajoval  poslanec Kvál tým, že keď už tak by sa mal dodržiavať rovnaký meter pre všetkých.

 

SENEC TV ®

SENEC TV ®

 

Doprava a parkovanie

Pán poslanec Bittner v bode “rôzne” poďakoval za generel dopravy a už piatykrát pripomenul svoj návrh parkovania pred kostolom Sv. Mikuláša. Viceprimátor Gubáni ho uistil, že po viac ako roku odkedy tento problém pripomienkuje, sa tomu už začali venovať, no zatiaľ len na „úrovni myšlienok.“

 

SENEC TV ®

 

Šport

Určite si viacerí pämetáte, že firma Transpetrol chcela postaviť na jazerách športovú halu no poslanci to neodsúhlasili. Negatívne stanovisko zaujali hlavne poslanci z občiaského združenia Moje Mesto a argumentovali, že  na športovú halu má určený dvoj hektárový pozemok na severe Slnečných jazier.

Len pred niekoľkými dňami prišiel návrh na mesto od Slovenského Futbalového Zväzu a Slovenskej Aikido Asociácie. Ponúkajú vybudovanie dvoch športovísk vo výške 500 tisíc eur. Ide o trávnaté futbalové ihrisko a o výstavbu špecializovanej športovej haly na úpolové športy. Aby sme si to zhrnuli, máme tu investorov, tí by chceli budovať v našom meste športovú infraštruktúru a namiesto toho aby sme ich podporili, členovia športovej komisie za OZ moje mesto titeto ponuky odmietajú , dokonca sú proti. Napr. poslankyňa Jana Némethová sa vyjadrila, že by sme mali radšej postaviť park. Suma sumárum za posledné tri roky je to už tretí investoer, ktorý by nám budoval športovú infraštruktúru, ale časť poslancov je stále proti. Možno by aspoň mohli skúsiť rokovať a hladať riešenia, keď už pred voľbami sľubovali podporu športu a budovanie športovísk. V tomto prípade by nás to nestálo ani euro a športová hala pre úpolové športy by odbremenila aj plánovanú športovú halu, ktorú bude (možno) stavať mesto. To by výrazne šetrilo verejné financie. Niekedy mám pocit, že sa skôr hľadá ako sa niečo nedá nespraviť, radšej ako by si náhodou niekto iný pripísal zásluhy. Skrátka keď to nie je naša iniciatíva, alebo náš návrh hoci je výhodný a dobrý pre obyvatelov mesta, tak radšej budeme proti. Škoda, že poslanecké tričko je dôležitejšie ako blaho občana.

 

Foto: Transpetrol

(241)

Komentáre

komentáre

ZASTUPITEĽSTVO V KOCKE