Existujú prípady, kedy nepostačí, že máte v rámci poistenia PZP pripoistené čelné sklo. Čo
všetko musím ako vodič mať, aby mi ho poisťovňa preplatila v prípade, že mi auto idúce
oproti/ pred nami strelí kameň alebo v zimnom období ľad, priamo na čelné a rozbije?
Prvým a nevyhnutným dôkazom je mať svedkov. Avšak pozor! Poisťovne sú aj pri svedkoch
veľmi opatrné, nakoľko „vypočítaví vodiči“ si svedkov častokrát vymyslia, a tí si následne
vymyslia aj celé svedectvo. Treba skutočne poistnú udalosť okamžite nahlásiť aj spolu
s vodičom, ktorý vám poškodenie na vozidle spôsobil.
Druhým a tým najrelevantnejším dôkazom, ktorý poisťovni môžete poskytnúť, je záznam
z autokamery. V prípade, že ju nemáte môže byť dokazovanie veľmi zdĺhavým procesom.
V skratke povedané – dôveryhodný svedok a záznam z autokamery tvoria dokopy
najúčinnejší dôkaz.
Poisťovne preto vo všeobecnosti vodičom odporúčajú, aby si uzavreli aj havarijné poistenie.
Táto poistka totiž zahŕňa garanciu preplatenia rozbitého čelného skla, všetko ale záleží na
tom, akú formu havarijnej si uzatvoríte, a akú čiastku tvorí tzv. „spoluúčasť“.
POZOR – Ako vodič ale nesmiete zabudnúť aj na svoje povinnosti v zimnom období. A to
očistenie vozidla od snehu či ľadu. V prípade, že tak neurobíte a z vášho auta odletí ľadová
kryha, ktorá poškodí auto inému vodičovi, poisťovňa vás môže aj regresovať.

 

 

(220)

Komentáre

komentáre

VIETE ŽE? : Preplatenie rozbitého čelného skla nie je tak jednoduché ako sa na prvý pohľad môže zdať. Pripoistenie všetko nerieši.