O predaji pozemkov pod bufetmi na juhu Slnečných jazier sa hovorí už roky. Pravidelne chodia žiadosti o kúpu do komisií a na zastupiteľstvo, ale vo väčšine prípadov sú zamietnuté. Proti predaju je OZ Moje Mesto, ktoré argumentuje tým, že mesto nemá územný plán a že financie z nájmu potrebuje Správa cestovného ruchu. Napriek tomu, raz za čas, sa predsa nejaké pozemky na jazerách predajú. Ako? Skrátka, pre OZ Moje Mesto existujú výnimky z ich vlastného presvedčenia, a tak pozemok pri chate, ktorého majiteľ dal zákazku pánovi Sedalovi z OZ Moje Mesto sa žiadosti na odkúpenie vyhovelo. Aj nový majiteľ hotela na Severe Slnečných jazier odkúpil pozemky dokonca len za 120 eur za meter štvorcový. Celé OZ Moje Mesto bolo za. Problém je asi inde. Na Juhu Slnečných jazier sú majitelia bufetov prevažne Senčania, ktorí podnikajú viac ako 20 rokov a pri voľbách podporujú Senčanov, a tak OZ Moje Mesto nemá žiadny dôvod, aby aj v ich prípade spravilo výnimku. Samozrejme, majú bonus v podobe majiteľa bufetov poslanca Bittnera, ktorý tiež požiadal o odkúpenie. Je absurdné, že pán poslanec vôbec hlasoval za svoj návrh, čo by sa dalo nazvať aj morálnym deliktom či konfliktom záujmu. Ak zoberieme do úvahy zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorá hovorí „obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci poslancom obecného zastupiteľstva,“ tak v konečnom dôsledku to bol pokus o porušenie zákona. Hlasovanie nakoniec skončilo 9:9, čiže návrh neprešiel. Aj keď podľa zákulisných informácií poslankyňa Košecová (bývalá členka OZ Moje Mesto) mala hlasovať za odpredaj. Poslanec Sedala stále hľadá finančné prostriedky na svoju novú knihu, čo by tiež mohlo indikovať že predaj podporí. No je asi evidentné, že každý hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia…

Komentár: Csabu Farkasa

(2)

Komentáre

komentáre

Pozemky na jazerách: rovnaký meter, ale s výnimkami