Od zajtra ZŠ Mlynská ponúka pre svojich študentov online vyučovanie. Hodiny budú 20 minutové a medzi každou bude 10 minút prestávka. Učitelia budú posielať link a ID kód, ktorým sa budú môcť žiaci prihlásiť. Tieto hodiny nie sú povinné a nekorešpondujú so školským rozvrhom.

Viac info na: https://zssenecmlynska.edupage.org/

(166)

Komentáre

komentáre

Online výučba