V rámci európskeho projektu European Jewish Cemeteries Initiative sa stretla židovská komunita z rôznych európskych krajín aj v Senci. 
Iniciatíva bola zriadená ako nemecká nezisková organizácia začiatkom roku 2015 s hlavným cieľom ochrany a zachovania židovských cintorínov na celom európskom kontinente prostredníctvom vymedzenia hraníc cintorínov a výstavby stien a uzamykacích brán. Zároveň sa stará o vyčistenie celej lokality. 
V 47 členských štátoch Rady Európy je asi 10 000 známych židovských cintorínov. Z nich asi tri štvrtiny sídlia v strednej a východnej Európe. V súčasnosti sa projekt orientuje práve na tieto krajiny.

(71)

Komentáre

komentáre

OBNOVA ŽIDOVSKÝCH CINTORÍNOV