Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Senec sa zišli, aby zhodnotili ako prebiehajú práce na obnove našej národnej kultúrnej pamiatky.
,,V minulom roku predstavovala prestavaná čiastka približne 200 000 eur, pre rok 2019 je plánovaných 900 000 eur,” povedal riaditeľ Odboru investičných činností a verejného obstarávania BSK Pavol Líška.
Doposiaľ práce prebiehali hlavne na exteriéri. Momentálne práce spomaľuje hlavne Pamiatkový úrad SR, kde sa čaká na povolenia a priebežne v projekte mení veci ako napríklad okná, ktoré mali byť pôvodne drevené a v súčasnosti sú zmenené na oceľové. Môže sa stať, že máj 2020 nebude pre práce na rekonštrukcii finálny, ale až koniec roka.
Počas rekonštrukčných prác bola odcudzená pamätná tabuľa rodiny Popperovcov, ktorej vernú kópiu podľa prisľúbenia vyrobí firma Soar, ktorá zabezpečuje celú prestavbu.

Synagóga v Senci bola už dlhé roky v dezolátnom stave. Slúžila na rôzne účely ako sýpka, skládka chemického materiálu alebo na predaj vianočných stromčekov. Poveternostné podmienky a pretekanie strechy však časom nedovolili, aby slúžila ani týmto príležitostiam a bola zavretá. Po nespočetných rokovaniach a sedeniach s predstaviteľmi BSK a aj vďaka poslankyni Gabrielle Németh za mesto Senec, sa podarilo 21. mája zahájiť rekonštrukciu.

 

(100)

Komentáre

komentáre

VČERA PREBEHOL KONTROLNÝ DEŇ V SENECKEJ SYNAGÓGE!