Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva. Sú zložené z poslancov a nimi volených aktivistov. V našom Senci boli zvolené minulý týždeň na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve. Ich zloženie je nasledovné:

(51)

Komentáre

komentáre

NOVÉ KOMISIE?