Budovať cyklotrasy či cyklochodníky? V prvom rade si musíme uvedomiť, že k realizácii týchto projektov potrebujeme pozemky. Keď hovoríme o prepojení mestských častí, musíme si pozrieť aj príslušnú infraštruktúru a fakt, že pozemky, ktoré by sme potrebovali, sú buď vo vlastníctve mesta, BSK, štátu alebo sú súkromné. Častokrát sa musí naraz vysporiadať aj niekoľko vlastníkov. Stačí jeden, ktorý nebude súhlasiť a cyklotrasa či cyklochodník nebude. Mesto bude musieť aj tak riešiť pozemky, na ktorých dnes stoja mestské komunikácie, ale to je ešte na dlho. Strastiplným a dlhoročným príkladom je aj cyklotrasa na ulici Hečková, ktorá má tiež svoju neuveriteľnú 12-ročnú históriu. V roku 1997 v Senci vyhorel mlyn, ktorého pozostatky aj s príslušnými pozemkami odkúpil podnikateľ Ladislav M. Súčasťou boli koľajnice na Hečkovej ulici, ktorými sa zásoboval mlyn a viedli od železničnej stanice. Ako nový vlastník pozemky predal. Dnes na týchto pozemkoch stoja Kaufland a Lidl. Pán Ladislav M. chcel zhodnotiť aj svoj pozemok pod koľajnicami na už zmienenej Hečkovej ulici, no tu však nastal problém, ktorého výsledkom boli viaceré súdne spory s mestom, kde majiteľ trval na tom, že mesto zasahuje do jeho vlastníckych práv. Po mnohých súdnych sporoch, stavaní betónových bariér, vzájomnom obviňovaní a hádkach, sa mestu tento pozemok podarilo dostať do vlastníctva, napriek nespokojnosti pôvodného majiteľa. Mesto tak mohlo dňa 13.02.2019 začať stavebné konanie projektu ,,cyklistická cesta Senec, úsek Hečková ulica”. „Som si istý, že sľubovať a hovoriť o cyklotrasách je jednoduchšie ako ich reálne aj budovať.

 

 

(563)

Komentáre

komentáre

NOVÁ CYKLOTRASA NA HEČKOVEJ UL. V SENCI