Na oficiálnej FB stránke mesta sa objavil status, ktorý informuje a zároveň vyzýva športové kluby a občianske združenia, aby podali svoje projekty a žiadosti na získanie verejných financií, čiže dotácií.Niektorí si možno pamätajú, že v roku 2020 rozdelenie viac ako 200 tisíc eur skončilo úplným fiaskom, kde pokus o spravodlivé rozdelenie podľa nového bodového systému úplne zlyhal. Nakoniec sa peniaze rozdelili po starom.Keďže v komisiách sedia poslanci a nominanti poslaneckých klubov, a niektorí z nich sú aj predsedovia občianskych združení a zároveň aj žiadatelia dotácií, by forma prerozdeľovania verejných financií mala byť maximálne transparentná. Minulý rok, keď som sa chcel zúčastniť športovej či kultúrnej komisie pri rozdeľovaní verejných financií, som bol vykázaný.Dnes v dôsledku korona krízy, ktorá spôsobila obrovské straty hlavne v kultúre a športe, kedy by konečne dotácie mali aj iný význam, sa bohužiaľ peniaze navyše nenašli. Existujú športové kluby, ktoré sú priam odkázané na dotácie bez ktorých by boli ich aktivity odsúdené na zánik, čo by napríklad znamenalo aj eventuálny koniec futbalu v Senci. Na porovnanie, MSKS dostalo na svoje fungovanie viac ako milión eur, čo je viac ako minulý rok. Však náklady na zamestnancov či bežnú prevádzku rastú a tento segment bez podpory skrátka neprežije.Tento rok, podľa slov predsedu športovej komisie, sa peniaze budú rozdeľovať inak, a po 10 rokov sa dočkáme aj koncepcie športu pre mesto Senec. Otázne je, či sa verejnosť aj dozvie na základe čoho budú členovia komisií rozdeľovať verejné financie, keďže naďalej platí, podľa všeobecného záväzného nariadenie mesta, že komisie sú neverejné.Či bude verejnosť informovaná o tom, komu, a ako sa rozdelí viac ako 200 tisíc eur tento rok z peňazí daňových poplatníkov, sa dozvieme už čoskoro, alebo to bude tak ako minulý rok, a informácie o rozdelení dotácií budú prísne tajné…

(14)

Komentáre

komentáre

Komentár: Csaba Farkas Dotácie, prísne tajné!