Podnety na čierne skládky nám do redakcie chodia už od vzniku SENEC TV. Je to problematika, ktorá trápi snáď celú krajinu. V extraviláne Senca máme menšie i väčšie čierne skládky, no po novom ľudia nedbajú svoj odpad vyhodiť aj v “strede mesta.” Najnovšie ste nám zaslali podnet na vyhodené vrecia s komunálnym odpadom neďaleko ZŠ Mlynská. Problém nie je len v tom, že si naše mestečko špatíme a ničíme, ale aj v tom, že na odstránení takýchto “čiernych skládok” sa skladáme my všetci. Teraz si asi hovoríte prečo nie ten, kto skládku založil? Nie je to návod ako sa vyhnúť poplatku za odvoz smetí?Najväčší problém je s preukázaním viny. Ak páchateľa neprichytíte priamo pri čine, poprípade nemáte svedka ochotného svedčiť, je takmer nemožné vinníka usvedčiť a tým pádom od neho žiadať finančnú kompenzáciu za odstránenie čiernej skládky. Ani tento konkrétny prípad nie je výnimkou. Spolu s podnetom nám prišiel aj tip na páchateľov. Informácie sme posunuli MP, ktorá nimi už disponovala. Aktuálne to MP eviduje ako priestupok. Čierna skládka na základe urgencie SENEC TV a rýchleho konania MP je už odstránená. No výsledok je taký, že páchateľ naďalej “vyváža smeti zadarmo” a my všetci sa na to musíme poskladať a pozerať.

(11)

Komentáre

komentáre

Čierne skládky v strede mesta