Pamätáte sa ešte čo všetko vám sľubovali pred voľbami vaši poslanci a kandidáti na primátora?

Tu si môžete prečítať ich sľuby a keď nájdete aj taký, ktorý sa stal skutočnosťou napíšte nám do komentáru alebo správy. Aby to bolo jednoduchšie stačí napísať číslo sľubu o ktorom si myslíte, že sa realizoval.

1. Mesto, ktoré nestojí v zápche
2. Mesto, ktoré je ekologické
3. Mesto, ktoré myslí na zdravie občanov a seniorov
4. Mesto, ktoré žije kultúrou a športom
5. Mesto, ktoré myslí na mladé rodiny
6. Mesto, ktoré počúva svojich občanov
7. Mesto, ktoré myslí do budúcna
8. Mesto rozumným územným plánom
9. Pohotovosť pre deti a dospelých
10. Nová poliklinika
11. Priestory pre seniorov
12. Mesto musí riešiť odpadové hospodárstvo a vytvoriť motivujúce podmienky triedenia odpadov pre obyvateľov.
13. Slnečné jazerá a mesto, ktoré je čisté.
14. Systémová starostlivosť o zeleň, vysádzanie stromov a zveľadenie zelených plôch.
15. Je nutné znovu zaviesť čistenie Slnečných jazier.
16. Mesto má spolupracovať pri napojení na dopravné tepny.
17. Musíme vytvoriť bezpečné podmienky pre cyklistov.
18. Občania mesta majú mať prednosť pri parkovaní.
19. Mesto potrebuje veľkokapacitné garáže pri napojeniach na regionálnu dopravu.
20. Nová poliklinika
21. Turnikety na slnečných jazerách
22. Parkovanie
23. Byty pre učiteľov
24. Reklamný smog
25. Participatívny rozpočet
26. Park Márie Terézie s náučným chodníkom
27. DOBUDUJEME dostatočnú kapacitu miest v školských zariadeniach
28. ZVÝŠIME kvalitu vzdelávania a vytvoríme motivačné podmienky pre učiteľov
29. ROZŠÍRIME stredisko opatrovateľskej služby a vybudujeme zariadenie pre seniorov
30. NAVÝŠIME kapacity strediska sociálnych služieb a zariadenia opatrovateľskej služby
31. VYBUDUJEME modernú polikliniku na úrovni okresného mesta
32. ZVÝŠIME bezpečnosť v meste – funkčný kamerový systém a vytvoríme lepšie podmienky pre mestskú políciu
33. ZABEZPEČÍME bezpečné dopravné prepojenie mestských častí s centrom – cyklotrasy, chodníky a okružné križovatky
34. POSTAVÍME parkovisko pri železničnej a autobusovej stanici ako súčasť integrovanej dopravy
35. BUDEME BOJOVAŤ proti hazardu a drogovým závislostiam
36. UMOŽNÍME trvalý pobyt obyvateľom Strieborného jazera
37. POSTARÁME SA o dodržiavanie pravidiel a zákonov pre všetkých
38. URÝCHLIME prijatie a zverejnenie územného plánu s regulatívmi, jasnými pravidlami a istotami udržania hodnoty majetku občanov
39. ZEFEKTÍVNIME komunikáciu s obyvateľmi prostredníctvom aplikácie pre telefóny pri haváriách, odstávkach, dôležitých udalostiach a akciách v meste
40. ZABEZPEČÍME transparentné zverejňovanie informácií o správe mesta
41. ZAPOJÍME občanov do spolurozhodovania o dianí v meste – odborníkom ponúkneme členstvo v komisiách, hlasovaním budú môcť rozhodovať o projektoch
42. PODPORÍME občianske projekty financiami z rozpočtu mesta
43. ZOSÚLADÍME a optimalizujeme grafikon MHD s ostatnou dopravou
44. ZREGULUJEME výstavbu s reálnymi kapacitami parkovacích miest a cestných komunikácii
45. OBNOVÍME pravidelné stretnutia s občanmi – okrúhle stoly
46. VYBUDUJEME relaxačný a športový areál s viacúčelovou športovou halou na pozemkoch mesta
47. VYTVORÍME podmienky na celoročné fungovanie Slnečných jazier
48. OŽIVÍME námestie a pešiu zónu pravidelnými kultúrnymi akciami domácich umelcov
49. ZVÝŠIME objem zelene a zrealizujeme opatrenia na zadržiavanie vody a predchádzanie klimatickým zmenám
50. NAVRÁTIME bicykle do mesta, ako súčasť každodennej dopravy – vybudujeme cyklochodníky a kamerami monitorované stojiská pre bicykle
51. VYTVORÍME optimálne a motivačné podmienky pre účinné triedenie odpadu
52. ZVÝŠIME čistotu v meste
53. PREMENÍME zanedbané plochy na atraktívne verejné priestory, urobíme maximum pre zdravé životné prostredie
54. VYBUDUJEME výbehy pre psov a zavedieme kastračný program pre túlavé mačky
55. Vyhliadka na terase na päťke
56. Podzemné a nadzemné parkovisko oproti autobusovej stanici
57. Parkovisko pri železnici
58. Cyklotrasy na Svätoplukovej ulici
59. Cestné prepojenie s cyklotrasou medzi Trnavskou a Boldockou ulicou
60. Zabezpečené stojiská pre bicykle
61. Kamerový systém s nepretržitým monitoringom
62. Komplexné riešenie komunikácií, cyklotrás a odvodnení
63. Čistička odpadových vôd

(89)

Komentáre

komentáre

500 dní po volbách