Týždeň ubehol ako voda a opäť vám prinášame užitočné informácie ohľadom zdravia a najmä prevencie. Už sme si niekoľko krát povedali, že spoločnou príčinou takmer všetkých chronických degeneratívnych civilizačných chorôb je CHRONICKÝ ZÁPAL. Postupne vás informujeme o tom, ako je možné sa pred chronickým (dlhodobým, trvalým) zápalom chrániť  vďaka Dr. Paulovi Claytonovi, PhD. a jeho práci, na základe jeho knihy Nech je vaše jedlo vašim liekom.

Chronický zápal, zápalové starnutie a degeneratívne ochorenia

Chronický zápal bol vždy s nami, ale existujú presvedčivé dôkazy, že s tým, ako sa naša strava zhoršila, najmä počas 20. a 21. storočia, sme sa stali k chronickému zápalu oveľa náchylnejšími, preto sa degeneratívne ochorenia stávajú čoraz bežnejšími. Preto sa naše verejné zdravie zhoršuje a aplikácia zle navrhnutých liečiv, ktoré sú podávané v neskorej fáze ochorenia, je veľmi úspešná. Máme čiastočne účinné, drahé (a toxické) liečivá, ktoré liečia symptómy mnohých našich chorôb, ale nemáme žiadne skutočné lieky – pretože žiaden z dnešných farmaceutických liekov, ktoré sa zameriavajú na chronické zápaly, nie je efektívny a bezpečný. Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a kortikosteroidy sú silné protizápalové lieky, ale pre preventívne aj dlhodobé užívanie sú príliš toxické. Liek, ktorý by mohol chronicky zápal bezpečne zastaviť, by mal mnoho spôsobov použitia.

Chronický zápal je v dnešnej dobe taký rozšírený, že chronické degeneratívne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtnosti a chorobnosti vo svete. A je to čím ďalej, tým horšie… Mnohé výskumy dokazujú, že tieto zdravotné problémy prinesú ešte väčšiu záťaž v budúcnosti.

Najväčšia časť tejto záťaže je spôsobená životným štýlom a výživovými faktormi, čo potvrdil rad štúdií. Jednou z nich je napríklad nedávna štatistická štúdia Whitehall II, v ktorej vedci v priemere po dobu 16 rokov analyzovali stravovacie návyky 3775 mužov a 1575 žien a uviedli ich do súvislosti s výskytom chronických ochorení a úmrtnosťou.

Ľudia, ktorí jedli „v západnom štýle” stravu bohatú na vyprážané jedlá, sladkosti a rafinované škroby, starli rýchlejšie a umierali v mladšom veku než ľudia, ktorí si privykli na zdravšiu stravu. Ideálne starnutie (definované ako starnutie bez chronických chorôb a také, ktoré pri testoch fyzickej aj psychickej kondície vykazuje vysoké výsledky) sa vyskytovalo takmer výhradne u niekoľkých jedincov, ktorí jedli zdravšiu stravu s dostatkom ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov a rýb. Nie je však veľa ľudí, ktorí konzumujú zdravú stravu, táto zdravá podskupina tvorila len 4 % z celkovej skupiny.

Zápal ovplyvňuje všetky naše tkanivá, ale tiež pôsobí deštruktívne vnútri našich buniek. Chronický zápal napríklad spôsobuje intoxikáciu mitochondrií, energetických tovární vnútri našich buniek, ktoré generujú energiu, ktorú využívame, aby sme zostali nažive, zachovali si stálu telesnú teplotu a mohli sa pohybovať. Keď sú mitochondrie vo svaloch poškodené, naše svaly sa stávajú menej efektívnymi a postupne zakrpatievajú, čo prispieva k strate svalovej hmoty spojenej so starnutím, známe ako sarkopénia. Sarkopénia prispieva k metabolickému starnutiu a vzniku metabolického syndrómu a diabetu, čo zase zvyšuje riziko vzniku toľkých chorôb, že sa očakávaná dĺžka života zníži až o 8 rokov.

Zápal tiež skracuje teloméry, čo je veľmi zásadný biologický fenomén, ktorý časom zabraňuje, aby sa bunky delili, takže tkanivá začnú odumierať. Silne protizápalové omega-3 mastné kyseliny a polyfenoly inhibujú chronický zápal a predlžujú teloméry.

Dôkazy prichádzajúce z mnohých strán sú ohromujúce. Redukcia a prevencia chronického zápalu znižuje riziko vzniku degeneratívnych ochorení a maximalizuje vaše šance na dlhodobé zdravie.

DÔLEŽITÉ FAKTY (z USA):

• Od roku 2012 asi polovica všetkých dospelých – 117 miliónov ľudí – mala jedno alebo viac chronických ochorení. Jeden zo štyroch dospelých mal dve alebo viac chronických ochorení. 

• Sedem z 10 hlavných príčin úmrtí v roku 2010 boli chronické ochorenia. Dve z týchto chronických ochorení – srdcové ochorenia a rakovina – spoločne tvorili takmer 48 % všetkých úmrtí.

• Obezita je závažným zdravotným problémom. Počas rokov 2009-2010 trpela viac ako jedna tretina dospelých (asi 78 miliónov ľudí) obezitou (podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI 230 kg/m). Takmer jeden z piatich mladých ľudí vo veku 2 – 19 rokov bol obézny (BMI > 95. percentil).

• Artritída je najčastejšou príčinou invalidity. Z celkového počtu 53 miliónov dospelých pacientov s lekárskou diagnózou artritídy viac ako 22 miliónov tvrdí, že má kvôli artritíde problémy s bežnými činnosťami.

• Diabetes je hlavnou príčinou zlyhania obličiek, amputácie dolných končatín, ktorú nezavinil úraz, a nových prípadov slepoty u dospelých.

• Americkí občania majú najvyšší pomer medzi omega-6 a omega-3 na západe, a to pre svoju závislosť na rýchlom občerstvení. To vysvetľuje, prečo Američania, ktorí tvoria iba 5 % svetovej populácie, užijú 50 % svetových liečiv a 80 % z celkového počtu liekov proti bolesti na predpis.

Zdroj:
https://www.cdc.gov/chronicdisease/overview/

https://www.cdc.gov/chronicdisease/about/index.htm

https://search.cdc.gov/search/?query=chronic%20disease%20overview

Mayo Clinics 2018

(28)

Komentáre

komentáre

Zdravie – životný štýl: Zápalové starnutie