Milí obyvatelia Senca a širokého okolia! Prihovárame sa Vám z Domu Nezábudka, z miesta, kde „Nezábudčatá“ (rozumej naši klienti so zdravotným znevýhodnením od 3 do 40+ rokov) majú príležitosť tráviť krásny a plnohodnotný čas v kolektíve kamarátov a vysoko odborného personálu, ktorý im pomáha napredovať. Je to možné iba vďaka Vám – našim podporovateľom a dobrodincom, ktorým osud núdznych nie je ľahostajný. V období adventu všetci tak trochu prehodnocujeme aktuálny rok schyľujúci sa ku koncu, a možno máme chuť spraviť ešte kúštik niečoho dobrého navyše. Dovoľte nám prosím čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým, ktorí túto chuť pretavili v pekné gesto voči Nezábudke. Vaša podpora znamená pre naše deti a ich rodiny viac, než si dokážete predstaviť. Vedia vďaka Vám, že sú prijatí, pochopení, aj keď nie je celkom možné vžiť sa do situácie druhého. Často však stačí už len chcieť.Prajeme Vám, nech Vás sprevádza úsmev, milé slovo a pomocná ruka blížneho vždy, keď to budete potrebovať. S úctou,PharmDr. Ildikó PopálenáŠtatutár združenia a riaditeľDom Nezábudkanezabudkasenec@gmail.comwww.nezabudkasenec.sk

(8)

Komentáre

komentáre

Vianoce v Nezábudke