Od 7. decembra začali na hraniciach SR platiť pravidlá, ktoré určujú, že: – Pendleri pri príchode na naše územie musia byť schopní preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19. Test nesmie byť starší ako 14 dní.- Tí, ktorí chcú prekročiť hranice tzv.“ na otočku“ musia byť schopní sa preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom, nie starším ako 72 hodín. – Od 8. decembra platí, že antigénový test môže byť vykonaný aj v zahraničíPovinnosť preukázania sa negatívnym výsledkom testu sa vzťahuje na osoby:- Staršie ako 7 rokov, ktoré pravidelne prekračujú hranice za účelom výkonu zamestnania alebo iného obdobného pracovného vzťahu, štúdia, poskytovania neodkladnej starostlivosti o blízku osobu a na ďalšie osoby, ktoré majú výnimku z izolácie a testovania po vstupe na naše územie. – Občania SR žijúci v prihraničných oblastiach susedných štátov (do 30 km).- V prípade antigénového testu sa osoby musia preukázať certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, alebo potvrdením vydaným mobilným odberovým miestom, alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb na tlačive uvedenom v prílohe vyhlášky ÚVZ SR. – Je možné sa preukázať aj potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19, polícia akceptuje aj PCR testy vykonané v zahraničí. Na hraniciach mobilné odberové miesta nie sú k dispozícii. Ak nemáte potrebné testy, alebo potvrdenia, môže sa preukázať registráciou na stránke http://korona.gov.sk/ehranica. Tak ale musíte zostať v izolácií do doručenia výsledku testu.

(3)

Komentáre

komentáre

Režim na hraniciach sa opäť mení