Od pondelka 22. marca sa menia pravidlá pre prevádzky. Po novom budú môcť byť otvorené prevádzky nekrytých a čiastočne krytých trhovísk s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín, zeleniny a ovocia.

Podmienkou je, aby: jednotlivé predajné miesta budú musieť byť umiestnené v najmenej dvojmetrových rozostupoch. nekryté a čiastočne kryté trhoviská musia mať tiež zabezpečený jednosmerný pohyb zákazníkov a regulovaný vstup a výstup z trhoviska.

Vyhlášku upravili aj v súvislosti s prevádzkami verejného stravovania, ktoré môžu zákazníkom vydávať jedlá so sebou. Patria sem už aj stánky s trvalým stanovišťom.

Otvorené tiež budú môcť byť:
okrem bankových, poisťovacích a leasingových služieb aj prevádzky iných finančných služieb. Otvoriť sa budú môcť všetky prevádzky poskytujúce opravy a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení.

V rámci pravidiel pre prevádzky sa zavádza, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia nemusia v prevádzkach dodržiavať dvojmetrový odstup. Sprievodca môže ísť vo vyhradenom čase od 09.00 do 11.00 nakupovať pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj sám, musí mať však so sebou príslušný preukaz.

(49)

Komentáre

komentáre

Trhoviská a stánky dostali zelenú