Politici pred voľbami často hovoria o transparentnosti a o jej dôležitosti. Senec TV ako súkromná internetová televízia sa už štvrtý rok snaží verejnosť informovať, poukazovať na problémy, pomáhať a hlavne dať priestor každému. Pričom cieľom je zvýšiť povedomie a záujem ľudí o veci verejné.

V praxi to však vyzerá úplne inak.
Niektorý politici na otázky redaktorov neodpovedajú a v Senci nie je priestor pre spoluprácu politikov s médiami, česť výnimkám. Chápeme, že kvôli súkromnej TV mesto nebude robiť brífing alebo tlačovku, skrátka na to nie sú zvyknutí, ani to nechcú. Majú predsa svoje mestské noviny, PR oddelenie, hovorkyňu a správcu sociálnej sieti viceprimátora Juraja Gubániho.

Ako to vlastne funguje keď ide o verejné financie?
Na poslednom zasadnutí komisie pre školstvo a kultúru sa riešila téma dotácii a ich prerozdeľovanie.

Na návrh jedného člena (OZ SMM) počas prerozdeľovania verejných financií boli média aj verejnosť vylúčené.
Treba ale dodať, že v rokovacom poriadku je stanovené, že zasadnutia komisií sú
neverejné. Ide tu o rozhodnutie členov komisie, napriek tomu, sme sa mohli vo
väčšine prípadov za posledné roky zúčastňovať na komisiách, ktoré majú
odporúčací charakter.

Predsedkyňa Redakčnej rady mestských novín a poslankyňa mala
pracovné stretnutie k projektu „Senecké pero“. Monika Macháčková (OZ SMM) nás
pred jeho začatím upozornila, že stretnutie je neverejné a nepripúšťajú sa ani
média. Vysvetlila, že o výsledku bude informovať cez mestské kanály, no cez aké
konkrétne už nešpecifikovala. Skrátka transparentnosť áno, ale pokiaľ ide o
rozhodovanie o verejných financiách média ani verejnosť sa nepripúšťajú.

Dňa 10.3. zasadala aj športová komisia, na ktorej sa taktiež
prerozdeľovali verejné financie. Už pri vstupe do miestnosti nás predseda Tomáš
Mókoš (90301.sk) upozornil, že zasadnutie komisie je neverejné a požiadal
nás, aby sme ho teda opustili. Problém vidíme najmä v tom, že niekomu veľmi vadí prítomnosť médií
a ešte viac to, že by sa verejnosť dozvedela koho si do orgánov samosprávy
vlastne zvolila. Čo je však možno ešte horšie, koho si naši poslanci nominovali
za “odborníkov” do komisií.

A dôvod prečo NEVEREJNÉ?
Prvom rade nefunkčný kľúč, ktorý si zvolili pre rozdeľovanie dotácií a to, že niektorí členovia neodoslali na čas svoje hodnotenie žiadateľov o dotácie.

Čo k tomu dodať. My každopádne budeme pokračovať v snahe, aby verejnosť bola čo najviac informovaná.
Vzhľadom na vyjadrenia Igora Matoviča dúfame, že jednostranná transparentnosť našich politikov sa už čoskoro zmení. Mala by tomu dopomôcť novelizácia info zákonu.

Komentár
Csabu Farkasa

(367)

Komentáre

komentáre

Rozdelovanie verejných financii – TAJNÉ!