Pri prechode hranicami na Slovensko platia nové pravidlá. Rovnako sa od štvrtka 26. novembra zmenila aj mapa tzv. rizikových krajín. Zo zoznamu menej rizikových krajín vypadlo Grécko, a naopak, do tohto zoznamu pribudlo Írsko a Singapur. Pri krajinách ako Veľká Británia, Švajčiarsko, Island a Lichtenštajnsko platí rovnaká výnimka ako pri krajinách Európskej únie – „výnimka z povinnej izolácie za predpokladu predloženia negatívneho PCR testu.“ Nové pravidlá určujú nasledovné:Pri bezpríznakovom priebehu sa izolácia končí pre deti do sedem rokov ukončením povinnosti domácej izolácie osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, doposiaľ to platilo pre deti do 3 rokov. Deti do 7 rokov nebudú po príchode zo zahraničia povinne testované , testovanie ale môže nariadiť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo váš pediater. Výnimku z izolácie a testovania dostanú aj občania EÚ, EHP a Švajčiarska, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, a v ostatných troch mesiacoch prekonali COVID-19. V takomto prípade ale musíte mať potvrdenie od lekára na formulári, ktorý nájdete na stránke ÚVZ SR. Ak máte trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a vstupujete alebo opúšťate Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj vaše blízke osoby, už nebudete musieť žiadať o výnimku ministerstvo zdravotníctva, ak váš pobyt nepresiahne 12 hodín. Musíte ale predložiť lekárske pozvanie alebo následne potvrdenie o ošetrení.Ak váš pobyt presiahne 12 hodín, musíte požiadať o posúdenie žiadosti TU: https://cestujem.standardnepostupy.skVýnimku budú mať naďalej zamestnanci prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry, s tým, že pre energetiku a priemysel súhlas vydáva ministerstvo hospodárstva, pre elektronické komunikácie ministerstvo dopravy.Výnimku budú mať aj hráči športových tímov a realizačných tímov, ktorí cestujú na športové súťaže. Musia mať o tom ale potvrdenie.

(2)

Komentáre

komentáre

Režim na hraniciach sa mení