Ak ste zo Senca určite ste už počuli vetu “Môžem sa vás slušne opýtať?”Po Lichnerovej ulici sa pohybujú spoluobyvatelia nášho mestečka, ktorí často v ostatných občanoch budia strach, pijú alkohol na verejnosti, obťažujú ostatných obyvateľov, ničia majetok mesta ako aj ten súkromný. Veľa občanov sa na danú situáciu sťažuje už dlhšiu dobu. Aké je riešenie?Na prvý pohľad sa môže zdať, že žiadne. Totižto všetky činy, ktorých sa dané osoby dopúšťajú sú “len” priestupky. Tie je možné riešiť maximálne v blokovom konaní. Zjednodušene povedané, dostanú pokutu a pokračuje sa ďalej. Zakázať im vstup na námestie alebo pešiu zónu?Nemožné. Aj napriek ustavičnému porušovaniu zákonov, to nie je možné. Stále u nás platí voľný pohyb osôb ako v každej demokratickej krajine. Jednalo by sa tak o diskrimináciu.Čo robí Mestská a Štátna polícia?Mestská Polícia má takmer nonstop jednu hliadku na Lichnerovej ulici, alebo v jej tesnej blízkosti a to práve kvôli “neprispôsobivým občanom.” Mohlo by sa zdať, že príslušníci MP si nevedia dať rady s “pár občanmi”, no pravda je však taká, že kompetencie MP určuje štát. MP môže zasiahnuť len v rámci svojich právomocí. Osoby už nespočetnekrát zadržali a odovzdali do rúk štátnej polície. Tá však zadržané osoby vždy po čase pustí, bez vyriešenia situácie.Naposledy osoby poškodili 6 osobných automobilov. Ako dlho kompetentní nechajú situáciu gradovať bez riešenia?

(5)

Komentáre

komentáre

“Neprispôsobiví občania” na námestí