Od pondelka 8. februára môžu byť opäť otvorené byť záhradkárstva či opravovne šatstva, avšak za prísnych protiepidemických opatrení, ktoré sú stanovené pre prevádzky. Okrem týchto prevádzok zostávajú otvorené aj všetky tie, ktoré sú životu nevyhnutné – podľa doteraz platných pravidiel.

Prevádzky súvisiace so športovými podujatiami:

• V prípade povolených športových podujatí, ktoré trvajú viac ako štyri dni, sa ustanovujú podmienky takzvanej bubliny, ktorú treba dodržiavať. Všetci účastníci vrátane osôb zabezpečujúcich priebeh podujatia (nie je povolená účasť obecenstva), musia mať pri nástupe negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 24 hodín. Opustiť priestor počas konania podujatia budú môcť iba vtedy, ak budú mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starší ako 12 hodín. Počas podujatia sa nikto z takzvanej bubliny nesmie dostať do kontaktu s osobami mimo nej. Takéto podujatie treba nahlásiť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Regionálny úrad môže na základe epidemiologickej situácie nariadiť aj ďalšie, prísnejšie opatrenia pre takéto podujatie. Vo vyhláške sa bližšie špecifikujú aj hygienické pravidlá pre organizátorov takýchto podujatí.
• Povoľuje sa činnosť prevádzok, ktoré poskytujú služby za účelom zabezpečenia týchto podujatí. Prevádzky môžu poskytovať služby výhradne pre tieto podujatia, nie pre širokú verejnosť. Ide napríklad o štadión, halu alebo plaváreň.

(49)

Komentáre

komentáre

Prevádzky, ktoré môžu opäť otvoriť