Tento víkend začína celoplošné testovanie. Čo o ňom musíte vedieť?Celoplošné testovanie sa uskutoční v dátumoch: 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele.Mali by ste vedieť, že:Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov.Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.Na testovaní sa nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach.Testovanie prebehne počas dvoch víkendov po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávanie na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované.Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR.Testujúci personál bude vopred testovaný.Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.Vzorky budú bezpečne zlikvidované.Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08:00 – 12:00 h a 13:00 – 20:00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci.Testovať sa môžu aj cudzinci, ktorí sa dlhodobo zdržujú na Slovensku.V prípade pozitívneho výsledku testu nastupujete do domácej 10-dňovej karantény.V prípade, že nemôžete absolvovať karanténu v domácom prostredí, bude k dispozícii niekoľko hotelových ubytovacích zariadení s karanténnym režimom, v ktorých bude možnosť za odplatu absolvovať povinnú karanténu, s cieľom eliminácie rizika vzájomnej nákazy osôb žijúcich v jednej domácnosti.Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné od 1. októbra 2020 uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk. Pred testovaním sa určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, osoby od 10 do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca. Na výsledky si počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore cca. 30 min. Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. V prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény. Viac informácií o tom, čo robiť, ak ste pozitívny, nájdete na korona.gov.sk

(11)

Komentáre

komentáre

Plošné testovanie