Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že bez dodávky elektriny budú dňa 11. 06. 2019 v čase od 8:30 do 13:30 nasledovné ulice:

BARTÓKA, B. – č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/ZA, 15, 16, 17, 18, 18/PR, 19, 19/A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38/A
CHALÚPKOVA – č. 1, 1/A, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15/ZA, 16, 16/A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 
FÁNDLYHO – č. 2, 3, 4, 4/VE, 5, 7, 8, 9/D1, 9/D2, 9/D3, 10, 11, 12, 13, 13/A, 14, 15, 16, 17, 18, 18/A, 19, 20, 21, 22 
HEČKOVA – č. 100, 102 
HVIEZDOSLAVOVA – č. 1, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 51/VE, 52, 52/VE, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 90, 92 
LETNÁ – č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/ZA, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/ZA, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52 
LICHNEROVA – č. 74, 78, 80, 82, 84, 90, 92 
SLNEČNÉ JAZERÁ – JUH – č. 72
PRIEMYSELNÁ – č. 1, 2, 2/ZA, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/PR, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 28/VE, 30, 30/VE, 32, 34, 36 
SLÁDKOVIČA, A. – č. 1, 2, 2/VE, 3, 3/A, 5, 6, 7, 8/D1, 8/D2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/D1, 20/D2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49/D1, 49/D2, 51, 53, 57, 3850/4, 3851/3
SVÄTOPLUKOVA – č. 86/VE
VAJANSKÉHO – č. 1/OP
ŠPORTOVÁ – č. 1, 1/A, 2, 3, 5, 6, 7, 7/BL, 7/OP, 8, 9, 10, 11/D1, 11/D2, 12, 13, 13/PR, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 999, 3102
ŠTÚROVA – č. 1/ZA, 2, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32/OP, 34, 35, 35/A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46
ŽELEZNIČNÁ – č. 1, 3/VE.

(930)

Komentáre

komentáre

Odstávka elektrického prúdu