Dnes zasadala Komisia životného prostredia. Hlavným bodom programu bolo pripomienkovanie a schvaľovanie nového VZN, ktoré sa týka ochrany životného prostredia. Druhým a posledným bodom programu bola voľba podpredsedu komisie. Predsedníčka Jana Turanská navrhla pani Glončákovú, za ktorú následne prebehlo hlasovanie. Pri hlasovaní boli traja ,,ZA” a jeden člen sa zdržal. Výsledok bol teda nulový. V zápätí pán Šimonič navrhol pána Maglóckého, ktorý však túto zodpovednú funkciu odmietol. Ďalší návrh prišiel od pána Kloknera, ktorý chcel túto funkciu zveriť pánovi Šimoničovi. Nezáujem zo všetkých strán však určil predsa len za podpredsedu pani Glončákovú.

 

senectv©

(124)

Komentáre

komentáre

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VEREJNÉHO PORIADKU