Liečime pohybom
Fyzioterapia je jednou z oblastí rehabilitácie, ktorá sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového aparátu. Individuálne nastaveným cvičením smerujeme k udržaniu, podpore a obnove funkčnej zdatnosti jedinca. Rehabilitačným cvičením pôsobíme na pohybový aparát za pomoci špeciálnych cvičení. Prevažná časť klientov prichádza na terapiu kvôli akútnym či chronickým bolestiam chrbta vplyvom civilizačných chorôb či vplyvom nesprávneho spôsobu života, po úraze, zlomenine , ale aj z preventívnych dôvodov. Na pohybovú liečbu využívame viaceré metodiky, všetko sa ale riadi podľa aktuálneho stavu klienta.


V našom centre TENENET (Oravská 4, Senec) poskytujeme cielenú fyzioterapeutickú liečbu. Cvičenie realizujeme na ležadle, kde klienta naučíme správne prevedenie jednotlivých cvikov, korigujeme prípadné chyby a motivujeme k správnemu cvičeniu v domácich podmienkach. Na spestrenie a lepšie zacielenie využívame rôzne pomôcky – napr. cvičenie na fit loptách, ktoré majú širokú škálu využitia. Od aktívneho sedenia, cez hry, fyzio-cvičenia, korekčné cvičenia či balančný tréning. Často používame aj nestabilnú plošinu bosu, ktorou precvičujeme hlboký stabilizačný systém svalstva.

K riešeniu pohybového problému klienta využívame liečebnú metódu PIR – postizometrická relaxácia. Tá využíva zmeny medzi zvýšeným napätím svalu vyvinutím protiodporu fyzioterapeuta a následnou svalovou relaxáciou, čo má analgetický účinok. Túto metodiku využívame hlavne pri bolestiach krčnej chrbtice, migrénach, hrudnej chrbtice ako aj na zvyšovanie pohyblivosti jednotlivých kĺbov horných a dolných končatín. Ak pracujeme bez aktívneho odporu terapeuta, ale odporom je gravitácia hovoríme o antigravitačnej relaxácii. Túto môže následne klient robiť aj doma sám po niekoľkých ukážkach cvičení a po korekcii prípadných chýb.

Z prostriedkov manuálnej terapie využívame mäkké techniky. Ich cieľom je uvoľnenie a obnova funkcie mäkkých tkanív, ktoré môžu byť lokálne stvrdnuté, alebo sa prejavujú zvýšeným napätím či svalovým spazmom. Ošetrujeme nimi segmenty v jednotlivých vrstvách – koža, podkožie, fascie a svaly. Mäkké techniky sa vykonávajú nasucho, použitý tlak je oproti masáži väčší. Majú uvoľňujúci a analgetický účinok. Terapie vykonávame jednotlivo, alebo nájdeme spoločne vhodnú kombináciu. Vždy je dôležitá vzájomná spolupráca fyzioterapeut – klient.

Príďte sa k nám presvedčiť, že aj z pohybu môžete mať radosť:

https://tenenet.sk/fyzioterapia/

(152)

Komentáre

komentáre

Liečime pohybom