Na poslednom mestskom zastupiteľstve sa v bode rôzne na návrh poslanca Petra Príbelského mimo programu dostalo návrh na určenie komisii. Poslanec Príbelský navrhol hlasovanie o zmenách, ktoré zjavne neboli predrokované a využil tak neprítomnosť dvoch poslancov za OZMM. Pani poslankyňa Mária Hudáková vyjadrila svoju nespokojnosť na sociálnych sieťach, kde napísala „ Naopak pri komisiách sme zažili “noc dlhých nožov” bez ohláseného bodu programu, bez materiálov, bez prípravy a bez dohody si odhlasovali čo chceli čiže viac členov komisií, zmenené komisie a nezmyselné pomery zastúpenia klubov v MR. Toto hlasovanie považujeme za riadnu ranu pod pás a je otázne či je to v súlade so štatútom mesta, rokovacím poriadkom mesta a komisií. Teraz je na vedení mesta či začne pracovať na realizácií odsúhlasených investícií.“ Tak asi toľko o spolupráci našich poslancov. Komisie síce sú len poradným orgánom, ale sami sme videli na zastupiteľstve návrh na bytový dom na Záhradníckej a Žarnovovej ulici v Senci, ktorá síce prešla komisiou výstavby napriek tomu, že evidentne nevyhovuje všetkým parametrom. (Tejto téme sa budeme venovať v reportáži už čoskoro.) V marci nás čaká vyhlásenie Športovca roka, ale súčasná nefunkčnosť komisií môže spôsobiť vážne ohrozenie aj tejto udalosti.

(73)

Komentáre

komentáre

KOMISIE – “ÚDER POD PÁS”