Najočakávanejšia bola voľba nového riaditeľa Správy cestovného ruchu.

Ocenenie mesta Senec

Aj tento rok mesto ocenilo občanov, ktorí preukázali svojím konaním výnimočné skutky. Tento rok to bol kňaz Rudolf Hudek, tradične aj darcovia krvi Mária Galovičová a Jozef Untermajer. Za prínos pre kultúru bol vyznamenaný Peter Szabo. Medzi držiteľmi ocenenia bol aj politik Duray Rezső, ktorý pripomenul, že aj dnes sedia v zastupiteľstve dvaja poslanci, pamätníci prvých demokratických volieb v našom meste, a teda funkciu vykonávajú už 30 rokov.

Rozpočet na rok 2021

Témou bol nadbytok 300 tisíc eur za rok 2020 a o milión menej pre školstvo na rok 2021 ako dôsledok korona krízy.

Viacerí členovia OZ Senec Moje mesto za rozpočet nehlasovali. Poslankyňa Hudáková to odôvodnila tým, že OZ malo viac ako 20 pripomienok, ktoré neboli do rozpočtu na nadchádzajúci rok zapracované. Naďalej jej prekáža prezamestnanosť úradníkov, financovanie súkromných školských zariadení či neefektívne hospodárenie na školách, ktorých zriaďovateľom je mesto. Samozrejme, Hudáková podala návrh, aby sa o rozpočte nehlasovalo. Návrh však neprešiel a rozpočet bol prijatý aj bez hlasov niektorých členov OZ.

Poslanec Kvál (90301.SK) v diskusii povedal, že aj keď nie sú peniaze, treba sa sústrediť na spoločné priority, na ktorých sa všetci zhodli na začiatku volebného obdobia. Hudáková obvinila pána Kvala, že keby priority a investície netlačil na lokality, kde si robil svoje developerské projekty s cieľom uspokojiť svojich klientov, peňazí by bolo viac.

Do diskusie sa prihlásil aj pán Černay (90301.SK): “Nie znižovať platy, ale zefektívniť počet zamestnancov”. Toto tvrdenie vyvolalo ostrú debatu medzi pánom Černayom a primátorom Badinským, ktorý sa snaží zamestnancov úradu chrániť. Už roky pred každým hlasovaní o rozpočte počúvam, že peniaze nie sú. Korona kríza urobila miliónové výpadky a mesto to zvládlo bez toho, aby si zobralo úver alebo padlo do núdzového režimu. Na jednej strane sa nedá investovať do polikliniky, parkovania, školstva, infraštruktúry, do areálu Slnečných jazier, pretože nie sú peniaze, ale milionový výpadok sa bez problémov zvláda. Tak kde sú každý rok tie miliony?

Tajná voľba nového riaditeľa SCR.

Pred samotnou voľbou mali kandidáti možnosť 10-minútovej prezentácie, po ktorej nasledovali otázky poslancov. Na minulom zastupiteľstve sa rozhodlo, že do finále sa dostali štyria kandidáti (Čulík, Ondrušová, Stranovský a Šmihel), z toho dvaja ašpiranti na treťom mieste mali rovnaký počet hlasov. Každý kandidát musel odpovedať na tie isté otázky od tých istých poslancov. Niektorí poslanci preukázali úctu a rešpekt kandidátom tak, že počas ich prezentácie opustili sálu. Pravdepodobne to nebol ich favorit. Bolo úplne jasné, že všetky prezentácie boli úplne zbytočné a poslanci sú rozhodnutí aj bez toho, aby si vypočuli odbornosť a skúsenosť kandidátov. O víťazovi nakoniec poslanci rozhodli v druhom kole, kde z možných 19 hlasov získal 9 pán Milan Stranovský a 10 Marek Šmihel, a tak sa stal novým riaditeľom Správy cestovného ruchu.

Zostrih prezentácie jednotlivých kandidátov nájdete tu: https://youtu.be/ZAsfB5dqulw
Celé zastupiteľstvo: https://www.zastupitelstvo.sk/

(2)

Komentáre

komentáre

Komentár Csabu Farkasa: Čo sa dialo na mimoriadnom zastupiteľstve 16.decembra 2020