Osobné zdravie a osobná hygiena idú ruka v ruke. Starnutie, ale aj rôzne iné faktory ako napríklad stres, oslabujú náš imunitný systém. Dodržiavanie správnych postupov hygieny nám môže zabrániť ochorieť a značne spomalí šírenie vírusov. 

Tak isto, udržiavanie čistoty na pracovisku vytvára zdravšie prostredie pre zamestnancov. Neporiadok na pracovnom stole, zvyšky jedla a odpadový papier sú len niektoré z najbežnejších položiek, ktoré prispievajú k chaotickému pracovnému priestoru. Čisté pracovisko zvyšuje  profesionalitu a motiváciu zamestnancov a podporuje zdravé pracovné prostredie. Samozrejmosťou by mala byť čistota v našich príbytkoch a okolí. Záhrada a trávnatá plocha pred domom by mala byť čistá tak isto ako náš domov.

A čo také predajne potravín? V Senci ich zopár máme. Všímate si olejové škvrny, stopy po pneumatikách a všetku ostatnú špinu, ktorá sa hromadí v okolí budovy a aj na parkoviskách? A čo okolité trávnaté plochy alebo aj vchody do predajní? A to ešte nie sme ani v obchode, kde na nás môžu čakať ďalšie „prekvapenia“ ako lepkavé podlahy, zaprášene regály, špinavé povrchy, ale aj zašpinené nákupné koše a vozíky.

Dobrý prvý dojem je v živote dôležitý a platí to rovnako aj pre priestory, kam chodíme nakupovať potraviny a ďalšie produkty. Podľa štúdie Consumer Reports nič neodradí zákazníkov viac ako špina.

Podľa čoho môžeme považovať obchod za čistý:

  1. Upravené a čisté chodníky, zatrávnené plochy. Ešte predtým, ako vstúpime do obchodu, chcú zákazníci vidieť čisté chodníky a schody bez odpadkov, akými sú papiere, ohorky od cigariet, pľuvance, bločky z kasy alebo zvýšky jedla.
  1. Vchod do predajne by mal byť čistý, od rohoží až po okná a sklenené plochy. Spotrebiteľa obzvlášť rozčuľujú nečistoty, ako sú ohorky z cigariet, guma a zastaralé škvrny, ktoré naznačujú  nedostatočné upratovanie.
  1. Spotrebitelia chcú vidieť, že spoločnosti záleží na čistote. Dobrým znakom sú odpadkové koše, recyklačný systém, dezinfekčné prostriedky na ruky a utierky na ruky. Platí to najmä pre obchody, v ktorých sa využívajú nákupné vozíky a košíky, na ktorých sa udržiavajú vírusy, rôzne choroboplodné zárodky a plesne. Tie sa nalepia na náš tovar, keď ho máme vo vozíku, a potom ich prinesieme domov. 
  1. Keď sa podlaha leskne, zákazník okamžite získa dojem čistého prostredia. Naopak, poškriabaná a špinavá podlaha nás núti premýšľať nad pochmúrnou atmosférou v obchode.
  1. Toalety musia byť presvetlené, voňavé a bez chýbajúceho toaletného papiera a papierových uterákov. Jedna štúdia zistila, že 86 % zákazníkov reštaurácie porovnáva špinavú toaletu so špinavou kuchyňou a 75 % by sa nikdy nevrátilo na miesto, kde nie sú čisté záchody.
  1. Čisto by malo  byť aj v okolí potravín. Veď ako to potom môže vyzerať v kuchyni či v sklade, keď pred dverami predajne sú odpadky?

Čisto by malo byť pred každou predajňou a nielen vo vnútri prevádzky. Väčšina z nás chodí do potravín cez víkend. Naozaj vo vašich potravinách platí, že čistota je pol života? Nebojte sa upozorniť pracovníkov predajne na nečistotu. Prispejme aj my naším správaním, nech sa nám v Senci žije zdravšie.

Sources:
https://www.evolvecleaning.com.au/
http://google.com

(125)

Komentáre

komentáre

Čistota pol života