Od dnešného rána 6:00 hod.platia nové opatrenia pre Bratislavský kraj. Konzílium odborníkov rozhodlo, že BSK musí do červenej/oranžovej zóny. Spolu so zmenou farby na semafore to aj pre Senec prinieslo viacero obmedzení. Hlavný hygienik zároveň vyzýva ľudí, aby sa proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám. dali očkovať.

Pre časti Bratislavy a okresy Malacky, Senec, Pezinok sa ZAKAZUJE:
usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteréroch v počte nad 100 osôb v jednom okamihu, a v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. Výnimka sa v tomto prípade ukladá len tým, ktorí budú mať v dobe začiatku podujatia negatívny test na Covid- 19 nie starším ako 12 hodín.

usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimku majú len svadby s celkovým počtom ľudí do 30.

zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne či krčmy) vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu, teda diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby môžu byť otvorené len do 23:00 hod. s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.
neodporúčajú sa organizovať oslavy na verejných priestoroch.
neodporúča sa ani organizovať rodinné oslavy a posedenia.
plavárne a kúpaliská musia v celom Bratislavskom kraji obmedziť kapacitu prevádzok na 50%.

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť sú povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Výnimku majú návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti. Výnimkou sú opäť len návštevy kňazov.

cirkvám a ich predstaviteľom sa nariaďuje prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nákazy pri organizovaní cirkevných akcií a obradov.
Hlavný hygienik neodporúča organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.

Vyššie spomenuté zákazy sa nevzťahujú len na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.
Tu ale platia pravidlá, ktoré treba dodržiavať, medzi nimi napríklad aj:
Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
– zákaz podávania rúk;
– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
– zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídným účinkom.

(21)

Komentáre

komentáre

Červená aj pre okres SENEC