Dnes prebehlo tretie súdne pojednávanie medzi TV Senec, s.r.o. a OZ Senec Moje Mesto vo veci ochrany dobrého mena spoločnosti a jej štatutárov. Po prednesení dôkazného materiálu právnym zástupcom TV Senec, právny zástupca žalovaných požiadal o odročenie z dôvodu oboznámenia sa s predloženými dôkazmi. Najbližšie pojednávanie je vytýčené na 10. októbra.

 

(52)

Komentáre

komentáre

SÚDNY SPOR