Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU) sa od prvého júna 2020 obnovuje školské vyučovanie. Otvoria sa všetky materské a základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto. Maximálna doba vyučovania nemôže presiahnuť deväť hodín. (7:00-16:00)
Deti budú rozdelené v skupinkách po pätnástich žiakoch.

Riaditelia ŽŠ a MŠ by mali uprednostniť deti:

a) ak ide o deti zdravotníckych pracovníkov,
b) príslušníkov Policajného zboru,
c) príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,
d) príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky,
e) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
f) ak ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku.
g) ak ide o deti, ktoré majú od 01.09.2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku, a ich zákonný zástupca nie je aktuálne na materskej alebo rodičovskej dovolenke alebo ak nemá umožnenú prácu z domu.

MŠ:
MŠ Kollárova, Kollárova 23, 903 01 Senec.
MŠ Košická, Košická 40, 903 01 Senec,
MŠ Kysucká, Kysucká 14, 903 01 Senec,
MŠ Alberta Molnára Szencziho, Fándlyho 20, 903 01 Senec
MŠ Fándlyho, Fándlyho 2, 903 01 Senec, vrátane elokovaného pracoviska
MŠ Slnečné jazerá, Slnečné jazerá 2764, 903 01 Senec.

ZŠ:
ZŠ Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec.
ZŠ Mlynská, Mlynská 50, 903 01 Senec,
ZŠ Kysucká, Kysucká 14, 903 01 Senec,
ZŠ Alberta Molnára Szencziho, Nám. Alberta Molnára 2, 903 01 Senec

(171)

Komentáre

komentáre

Školy a škôlky sa opäť zaplnia tými najmenšími.