Už po druhýkrát v tomto roku zasadla Redakčná rada mestských novín Senčan. Šéfredaktorka Martina Ostatníková na úvod predstavila nové vydanie Senčana. Člen rady Csaba Farkas opätovne pripomienkoval, že mestské noviny by mali byť apolitické. Priestor na svoju prezentáciu či informácie pre voličov by mali politické strany, kluby či nezávislí poslanci v prípade potreby využiť vo forme inzercie (platenej reklamy). Svojou prítomnosťou komisiu poctil aj pán riaditeľ MsKS Peter Szabo, ktorý prišiel obhájiť program kina. Ten je súčasťou novín už viac ako 20 rokov. Rada sa tiež vyjadrila, že pracuje na novom dizajn manuáli, no program ostane naďalej súčasťou novín. Zmení sa len forma.

 

(145)

Komentáre

komentáre

SENEC.TV – KOMISIE: REDAKČNÁ RADA MESTA SENEC