Tento týždeň sa uskutočnila aj Komisia kultúry a rozvoja vzdelávania. V úvode sa prihovoril k členom riaditeľ súkromnej lokálnej televízie Senec TV Csaba Farkas, kde predstavil svoj projekt. ,, Boli sme zvedaví na názor komisie na projekt internetová lokálna TV. Ďakujeme, že sme dostali priestor na prezentáciu a tešíme sa na pripomienky všetkých členov komisie,“ uviedol. Nasledovala rozprava o lokalite pri Striebornom jazere, kde bola navrhnutá jednotná identifikácia budov v tejto oblasti. Aktuálna otázka odpredaja budovy Protelcont bola taktiež súčasťou programu. Členovia sa vyjadrili jednohlasne a možnosť odkúpenia budovy považujú za veľmi rozumnú. Predstavitelia OZ Senec Moje Mesto, ktorí odpredaj na poslednom zastupiteľstve zamietli, však neboli prítomní pri tejto diskusii. Téma centier voľného času sa taktiež nadhodila, kde sa pán Podolský vyjadril, že podobné pokusy tu už boli, no chýbajú nadšenci, ktorí by tieto centrá zastrešovali a často aj deti, ktoré by mali záujem ich navštevovať. Na koniec sa spomenulo, že nastala zmena na pozícii vedúceho útvaru školstva a športu. Nový adept na túto pozíciu bude predstavený pri najbližšom stretnutí komisie.

(169)

Komentáre

komentáre

SENEC.TV – KOMISIE: KULTÚRY A ROZVOJA VZDELÁVANIA