Deň učiteľov sa oslavuje 28. marca, v deň narodenia Jána Amosa Komenského, pedagóga, jazykovedca a učiteľa národov.
Pri príležitosti Dňa učiteľov boli včera ocenení primátorom mesta seneckí učitelia. Na návrh jednotlivých škôl mesto ocenilo 22 pedagógov. Primátor mesta Ing. Dušan Badinský a prednostka MsÚ Ing. Jarmila Répássyová sa poďakovali učiteľom za ich prácu, ktorú si veľmi vážia a neraz ich stojí veľkú trpezlivosť a obetu.

Medzi ocenenými boli:

MŠ Fándlyho 2 – Slávka Feketeová
MŠ Kollárova – Tatiana Bacigálová
MŠ Kysucká – Danica Ursínyová
MŠ Slnečné jazerá – Daniela Bogárová
SMŠ Foresta Kids – Jana Hrežík Hermanová
SMŠ Benjamín – Mgr. Diana Čapuchová
SMŠ The Brands LTD, s.r.o. – Mgr. Marcela Michrinová
ZŠ Tajovského – Mgr. Mária Glasnáková
Mgr. Mária Šarmírová
Andrea Šalkovičová
ZŠ Mlynská – Mgr. Dana Wodzinská
Mgr. Filip Brveník
ZŠ Kysucká 14 – Bc. Karin Slezáková
ZŠ s VJM – Mgr. Katarína Tóthová, PhD.
SZŠ Kysucká – Mgr. Viera Ďurdíková
ZUŠ – Mgr. Ferdinad Döme, DIS.art.
SZUŠ Renáty Madarászovej – Mgr. art. Lucia Madarászová
Gymnázium A. Bernoláka – Mgr. Alžbeta Durayová
Spojená škola s VJM – Mgr. Zuzana Kontárová
Stredná odborná škola automobilová a podnikania – Mgr. Arpád Szigeti
Spojená škola – ŠZŠ – PhDr. Vlasta Kubíková
SLVS – Mgr. Helena Varinská


ZDROJ FOTO: www.senec.sk

Tento rok sa však bude Deň učiteľov niesť v čiernej farbe. ,,Ide o prejav nesúhlasu s rozhodnutiami, ktorými sa snaží slovenská vláda na čele s ministerkou budiť dojem pozitívnych zmien a s reakciou ministerstva školstva na Petíciu za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch,” tvrdí zástupca Slovenskej komory učiteľov.

(1104)

Komentáre

komentáre

SENEC.TV – VŠETKO NAJLEPŠIE KU DŇU UČITEĽOV!