Poslanci mesta Senec sú už 20 rokov nečinní v parkovacej politike, čoho dôsledkom je to, že si ľudia riešia problém s parkovaním po svojom. Veď čo iné môžu robiť. Táto situácia sa odzrkadľuje napríklad pri parkovaní pred rodinnými alebo bytovými domami, kde si majitelia domov zaberú verejné priestranstvo, aby im tam neparkovali cudzie autá. Zabratie verejného priestoru je dnes veľkým problémom a často sa stáva, že si ľudia ohradia priestor pred vlastnou nehnuteľnosťou až do takej miery, že okoloidúce autá majú problém prejsť. V tejto situácii je nutné si od mesta pozemok kúpiť alebo prenajať, no v prvom rade je najpotrebnejšie sa venovať kvalitnej parkovacej politike a určiť si presné pravidlá. Kedy to bude, páni poslanci?

 

 

(68)

Komentáre

komentáre

PARKOVACIA POLITIKA VO HVIEZDACH…