Tak ako prichádza jeseň počas kalendárneho roka, tak k nám prichádza staroba do života. Staroba nie je choroba, je súčasťou – budúcnosťou každého z nás. Prichádza pomaly, nenápadne, nedá sa jej vyhnúť, ani ju obísť. Preto nezabúdajme, všetci raz budeme „starí, seniori, babky, dedkovia, dôchodcovia“.

Nebuďme ľahostajní

Mesiac október je už od roku 1990 vyhlásený za MESIAC ÚCTY K STARŠÍM. Nestačí však venovať pozornosť seniorom len počas októbra, ale každý deň, v každom ročnom období. Najmä úcta k starším, ktorú nám vštepujú od detstva rodičia alebo učitelia, je dôležitá. Mala by byť spontánna, súčasťou života každého z nás. Úcta sa dá prejaviť aj maličkosťami, akými sú pozdrav, úsmev, pohladenie, pomoc s nákupom, sprievod cez prechod a mnoho ďalších.

Nebuďme ľahostajní k svojmu okoliu, majme oči otvorené, nevyhovárajme sa na nedostatok času, snažme sa pomáhať! Pomoc môže byť rôzna, závisí najmä od zdravotného stavu, či už fyzického alebo psychického, od sociálnych a finančných podmienok človeka – seniora. V lepšom prípade sa o našich rodičov alebo prarodičov dokážeme postarať v ich domácom prirodzenom prostredí. Problém nastáva, ak to už z rôznych dôvodov zabezpečiť nedokážeme. Tu vzniká otázka: „Čo ďalej?“

Kde získať informácie?

Informácie sa dajú získať rôznymi spôsobmi: písomne, telefonicky, osobne, na rôznych úradoch, ale opäť sa môže vyskytnúť otázka: „ Na akom úrade?“ Otázkami sociálnych vecí sa zaoberajú sociálne oddelenia mestských/obecných úradov, samospráv. Ak potrebujete k vašim blízkym opatrovateľku alebo je už nevyhnutné umiestnenie do zariadenia, na týchto oddeleniach vám poskytnú prvotné informácie, dajú tlačivá, vykonajú sociálne šetrenie a nasmerujú vás k ďalším krokom, ako je napríklad potvrdenie od lekára (obvodného alebo špecialistu).

Ak potrebujete rodinného príslušníka umiestniť do zariadenia, postup prijatia vám vysvetlia zamestnanci daného zariadenia, existuje totiž viac typov. Tak ako v iných oblastiach prichádza k rôznym dezinformáciám, ani sociálna oblasť nie je výnimkou. Môže k ním prísť zo strany úradníka, ale i zo strany záujemcu.

Ak nerozumiete, pýtajte sa, nenechajte sa odradiť, znechutiť

Vždy treba zachovať slušnosť a trpezlivosť, nie je pre nikoho jednoduché riešiť túto životnú situáciu. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že robíte to najlepšie, čo viete a môžete aktuálne spraviť. Rozhodne nečakajte, kým sa situácia stane do takej miery neúnosná, že už domáca starostlivosť nie je možná a pobyt v zariadení ste nezačali ani riešiť. Rozhodnutie umiestniť blízkeho človeka do zariadenia je ťažké, na jednej strane obviňovanie seba samého, neraz kritika okolia, na druhej nemohúcnosť postarať sa. Kto nezažil, nepochopí. Preto ešte raz, všímajte si, pýtajte sa, riešte a počúvajte, hlavne hlas svojho srdca…

 

 

Lucia Blahová

Autorka článku pracuje v domove sociálnych služieb v Senci

(166)

Komentáre

komentáre

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM