Premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii oznámil výsledok rokovania konzília odborníkov. Slovensko pristupuje k ďalšiemu uvoľneniu opatrení. Rozširuje sa slobodný pohyb medzi krajinami, menia sa pravidlá nosenia rúšok, či ruší sa povinná štátna a eKaranténa.Čo všetko sa mení, a aké pravidlá budú platiť?- Od stredy 10. júna sa maximálny počet účastníkov hromadného podujatia zvyšuje na 500 osôb- Otvárajú sa základné umelecké školy aj centrá voľného času, (podľa podmienok ÚVZ SR)- Ruší sa zákaz prevádzky detských kútikov v obchodných domoch, ako aj nočných klubov- Nosenie rúšok v exteriéri, ak ste bližšie k cudzej osobe ako na 2 metre, už nie je povinné- zostáva to ako odporúčanie. V interiéri je rúško stále povinné (aj v obchodoch a MHD). Napracovisku je to na uvážení zamestnávateľa/ zamestnancov, ak sú od seba vzdialení na 2 metre.- Od 15. júna sa max. počet detí v škôlkách a školách ruší, doteraz bol počet 15 detí v materskejškole a 20 v základných školách.- Posledný júnový týždeň sa školy otvoria aj pre žiakov 6. -9. ročníka ZŠ a pre stredoškolákov(pre potreby napr. odovzdania učebníc, prebratia vysvedčení a podobne).- Ruší sa povinnosť merania teploty – bude to len ako odporúčanie a vykonávané náhodne pri vst upe žiaka do školy- Ruší sa zákaz besiedok a zhromaždení (podľa podmienok ÚVZ SR)- Obchody a prevádzky služieb už nebudú povinné dodržiavať koncentráciu 1 osoba na 10 metrov štvorcových, resp. odstup ľudí alebo stolov 2 metre; ÚVZ SR to však naďalej odporúča.- Štátna karanténa bude zrušená, aj eKaranténa, platí domáca izolácia.- Slobodný režim pohybu voči Maďarsku, Česku a Rakúsku konzílium odborníkov rozšírilo o ďalších 16 krajín – Nemecko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Slovinsko, Chorvátsko, Grécko, Bulharsko, Cyprus, Malta, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Dánsko , Fínsko, Nórsko a Island.

(1)

Komentáre

komentáre

Nové uvoľnenie, čo všetko sa zmení?