Posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva (8.12.) prekvapilo nielen bohatým 42-bodovým programom, ale aj skutočnosťou, že slová ako „koalícia“ a „opozícia“ tu stratili svoj pôvodný význam. Ďalším faktom je, že na predvolebné sľuby o spolupráci poslancov či vedenia mesta môžeme definitívne zabudnúť. Naďalej ale platí, že aj tak majú posledné slovo poslanci. Odpadové hospodárstvoPoslanecký klub občianskeho združenia Senec Moje Mesto (OZ SMM) navrhol stavebnú uzáveru, aby skládka v Senci nemohla rozšíriť svoju kapacitu. Táto téma, ako je už zvykom, vyvolala vášnivú debatu. Poslankyňa Jana Turanská (OZ SMM) obvinila poslanca Černaya (90301.SK), že obhajuje záujmy majiteľa skládky, na čo on reagoval otázkou, čo robiť s odpadom, keď neexistuje skládka ani spaľovňa. “Keď bude Senec svoj odpad posielať na inú skládku, tak len problém posúva, ale nerieši ho,” dodal Černay. Turanská zas vidí riešenie v separácii. Senčania si tak od budúceho roka priplatia za komunálny a drobný stavebný odpad viac. Za zvýšenie cien hlasovali všetci poslanci.Výročná správa cestovného ruchuMarek Šmihel ako dočasný riaditeľ Správy cestovného ruchu prezentoval, ako sa darilo počas letnej sezóny našim Slnečným jazerám. Koronový rok sprevádzala leto na jazerách rekordná návštevnosť, čo sa odrazilo aj na najvyššej sume vybraných peňazí na vstupnom. Úspechu tiež pridalo 40 slnečných dní, žiadny utopený či revízia elektroinštalácie. Skrátka veľmi dobrá letná sezóna. Mne osobne chýbala na zastupiteľstve informácia o nespokojných bufetároch, ktorí platia za nájom viac tisíc eur a pred ich bufetom napriek tomu vyrástol plážový predaj. Nehovorilo sa ani o dlhodobom probléme našich podnikateľov na Slnečných jazerách, ktoré sa týkajú pozemkov pod bufetmi.Na jazerách by malo vzniknúť aj nové petangové ihrisko, ktoré prešlo hlasovaním. Táto informácia ma dosť pobavila, keďže v minulosti daňoví poplatníci na také ihrisko už štedro prispeli a dnes tam nájdete len burinu. Vtedy o tom rozhodla športová komisia vo forme dotácie. Do diskusie k správe riaditeľa SRC sa nikto neprihlásil. Akurát poslanec Černay (90301.SK) poznamenal, že konečne vyšla najavo pravda. Vraj následkom zavlažovania svojich polí vodou z jazera, klesá jeho hladina. Tento rok zavlažoval tak isto ako počas posledných rokov, a predsa hladina stúpla o viac ako 600 mm.Čo sa týka Správy cestovného ruchu, najzaujímavejšia časť prišla, až keď sa malo rozhodnúť, koľko kandidátov na riaditeľa SCR má postúpiť do finále, o ktorom sa bude rozhodovať na mimoriadnom zastupiteľstve 16.decembra 2020. Pri tomto bode obvinil asi každý každého z klamstva. Dokonca poslanec Galambos (SMK) opustil na protest rokovaciu sálu. Na výber nového riaditeľa bola vytvorená aj špeciálna komisia, ktorá si vypočula kandidátov a ktorá sa dohodla, koľko ich postúpi do finále. Problém tkvie v tom, že členovia si nepamätali, ako sa dohodli. Poslanec Černay (90301.SK) to nakoniec uzavrel tým, že je to jedno, lebo každý má nejakého favorita. Vzájomné obviňovanie na zastupiteľstve ukázalo, že vytvorenie výberovej komisie bolo zbytočné a podľa slov pána Černaya (90301.SK) sa asi nerozhoduje ani podľa odbornosti, ale skôr podľa toho, kto koho pozná.PoliklinikaDôležitým bodom zastupiteľstva sa zdala byť poliklinika, ku ktorej vznikla štúdia realizovanosti od spoločnosti ASPIRO. Na zastupiteľstve boli prítomní aj jej zástupcovia. Predpokladali že vzhľadom na prioritu poslanci určite budú mať otázky či pripomienky, ale do diskusie sa za prítomných poslancov nikto neprihlásil.Najvyššia priorita pred voľbami aj pre úspešných, aj neúspešných kandidátov bola nová poliklinika, no aj napriek tomu na túto tému nemal záujem nikto diskutovať. Navštevujem zasadnutie mestského zastupiteľstva pravidelne už viac ako päť rokov. Chápem, že neúspešní kandidáti po voľbách stratia záujem o veci verejné a že sa zázrakom začnú zaujímať až potom pred voľbami, ale že o tému poliklinika neprejavia záujem ani zvolení poslanci, to je pre mňa nepochopiteľné.Predaj, kúpa a nájomVäčšina bodov zastupiteľstva sa týkala práve predaja, nájmu či kúpy mestského majetku. Tu je to vždy jasné – najväčší poslanecký klub OZ Senec Moje Mesto je skoro vždy proti (až na pár výnimiek). Ide o úzus, ktorý obhajujú tým, že mesto nemá územný plán, presnejšie, že potrebuje nový.OZ po voľbách podobne ako všetci úspešní kandidáti nominovali svojich „odborníkov“ do komisií. Do funkcie predsedu finančnej komisie nominovali svoju poslankyňu Mészárosovú, ktorá v komisií podporila predaj pozemku za 200 eur/m2, na základe čoho komisia odporučila predaj mestského pozemku. Mestská rada, v ktorej má tiež OZ svojho nominanta, predaj odsúhlasila. Na zastupiteľstve už však boli kolegovia pani predsedníčky proti. Aký zmysel majú teda komisie, ktoré ročne stoja nás všetkých 14-tisíc eur, keď kandidát politického združenia je za a vzápätí na zastupiteľstve kolegovia toho istého združenia, ktorí ju na funkciu nominovali, sú proti?Pomaly sa ale stáva pravidelnosťou, že OZ MMS svoj úzus poruší a hlasuje za odpredaj ako napríklad v bode 32. A to mesto ešte stále nemá už 10 rokov očakávaný a pripravovaný nový územný plán.Nové trhoviskoZa zmienku stojí aj podnikateľský plán revitalizácie Farského námestia. Podnikateľ mal záujem o prenájom vínnej pivnice Jungpereg. Chcel vybudovať nové parkovacie miesta, dočasne montované trhovisko, oddychovú zónu, detské ihrisko, ale neuspel. Argumenty zo strany poslancov a najmä Jany Némethovej (OZ Senec Moje Mesto), že miesto je nevhodné na podávanie vína v blízkosti školy a domu smútku, boli až smiešne. Keby však pani poslankyňa vedela, odkedy existuje vínna pivnica a že celá štvrť sa volá „Pincesor,“ tak by si takýto komentár určite odpustila.Mňa však prekvapil negatívny postoj poslanca Bittnera (NEKA), ktorý už dva roky prosí o zlepšenie parkovacích možnosti práve v tejto lokalite. No a práve jeho hlas proti rozhodol o tom, že návrh bol nakoniec zamietnutý.Skrátka, už nefunguje ani takzvaná „koalícia,“ ani „opozícia,“ každý si rieši svoje individuálne priority. Napriek všetkému, som optimista a verím, že vo volebnom roku 2022 sa začnú diať zázraky. Všetci poslanci aj neposlanci budú aktívni a budú ako keby zázrakom realizovať predvolebné sľuby s cieľom ukázať sa svojim voličom, že práve oni sú tá správna voľba na ďalšie volebné obdobie.

(1)

Komentáre

komentáre

Komentár Csabu Farkasa: Sľuby sa začnú plniť, keď sa bude zvolebnievať