Na poslednom mestskom zastupiteľstve poslankyňa za Občianske združenie Senec Moje Mesto Hudáková tvrdo vystúpila proti zamestnancovi mestského úradu z útvaru verejnej zelene, údržby a čistenia mesta – proti Ing. Kolozsváriovej.

Obvinila ju, že si neplní svoje povinnosti vyplývajúce z jej funkcie. Problémom bola čierna skládka na poli za tehelňou smerom na osadu Svätý Martin. Pani Hudáková sa snažila obviniť úrad aj pani Kolozsváriovú z nečinnosti.

Zodpovedný je majiteľ, nie mesto

No v prvom rade mesto musí postupovať podľa zákona, oponovala Kolozsváriová. V prípade, keď sa čierna skládka nachádza na súkromnom pozemku, musí totiž skutok polícii nahlásiť jeho majiteľ. Keď sa podarí vypátrať páchateľov, vzniknutú škodu budú musieť následne uhradiť. Samozrejme, úrad postupoval podľa zákona a bola privolaná mestská i štátna polícia. Pani Kolozsváriová tento skutok nahlásila aj na okresný úrad, a to odboru starostlivosti o životného prostredie, na ďalšie konanie.

Poslankyňa Hudáková tvrdí, že by sa o čierne skládky malo postarať mesto: čiže na náklady daňových poplatníkov, jednoducho na účet nás všetkých. No ako sme už spomenuli, keď sa takáto čierna skládka nachádza na súkromnom pozemku, musí to nahlásiť sám majiteľ pozemku, poprípade si to odstrániť na vlastné náklady a až potom vzniknutú škodu vymáhať od zodpovedného.

Teória pani Hudákovej, že keď Vám niekto vysype smeti na váš pozemok, tak to mesto musí upratať, je nútenie mesta k tomu, aby konalo protiprávne a navyše na naše náklady. No hlavne aby to vyzeralo tak, že za nás bojuje. Bez výsledku či protizákonne? Nevadí, však obetného baránka si nájde ľahko. V tomto prípade si vybrala pani Kolozsváriovú.

Komentár Csabu Farkasa

Foto: Senec Moje Mesto

Foto: Senec Moje Mesto

Foto: Senec Moje Mesto

Foto: Senec Moje Mesto

(501)

Komentáre

komentáre

KEĎ POSLANEC NEPOZNÁ SVOJE KOMPETENCIE