Pamätáte sa ešte čo všetko vám sľubovali pred voľbami vaši poslanci a kandidáti na primátora?Tu si môžete prečítať ich sľuby:Myslíte si, že väčšina už je splnená?1. Mesto, ktoré nestojí v zápche2. Mesto, ktoré je ekologické3. Mesto, ktoré myslí na zdravie občanov a seniorov4. Mesto, ktoré žije kultúrou a športom5. Mesto, ktoré myslí na mladé rodiny6. Mesto, ktoré počúva svojich občanov7. Mesto, ktoré myslí do budúcna8. Mesto rozumným územným plánom9. Pohotovosť pre deti a dospelých10. Nová poliklinika11. Priestory pre seniorov12. Mesto musí riešiť odpadové hospodárstvo a vytvoriť motivujúce podmienky triedenia odpadov pre obyvateľov.13. Slnečné jazerá a mesto, ktoré je čisté.14. Systémová starostlivosť o zeleň, vysádzanie stromov a zveľadenie zelených plôch.15. Je nutné znovu zaviesť čistenie Slnečných jazier.16. Mesto má spolupracovať pri napojení na dopravné tepny.17. Musíme vytvoriť bezpečné podmienky pre cyklistov.18. Občania mesta majú mať prednosť pri parkovaní.19. Mesto potrebuje veľkokapacitné garáže pri napojeniach na regionálnu dopravu.20. Turnikety na slnečných jazerách21. Parkovanie22. Byty pre učiteľov23. Reklamný smog24. Participatívny rozpočet25. Park Márie Terézie s náučným chodníkom26. DOBUDUJEME dostatočnú kapacitu miest v školských zariadeniach27. ZVÝŠIME kvalitu vzdelávania a vytvoríme motivačné podmienky pre učiteľov28. ROZŠÍRIME stredisko opatrovateľskej služby a vybudujeme zariadenie pre seniorov29. NAVÝŠIME kapacity strediska sociálnych služieb a zariadenia opatrovateľskej služby30. VYBUDUJEME modernú polikliniku na úrovni okresného mesta31. ZVÝŠIME bezpečnosť v meste – funkčný kamerový systém a vytvoríme lepšie podmienky pre mestskú políciu32. ZABEZPEČÍME bezpečné dopravné prepojenie mestských častí s centrom – cyklotrasy, chodníky a okružné križovatky33. POSTAVÍME parkovisko pri železničnej a autobusovej stanici ako súčasť integrovanej dopravy34. BUDEME BOJOVAŤ proti hazardu a drogovým závislostiam35. UMOŽNÍME trvalý pobyt obyvateľom Strieborného jazera36. POSTARÁME SA o dodržiavanie pravidiel a zákonov pre všetkých37. URÝCHLIME prijatie a zverejnenie územného plánu s regulatívmi, jasnými pravidlami a istotami udržania hodnoty majetku občanov38. ZEFEKTÍVNIME komunikáciu s obyvateľmi prostredníctvom aplikácie pre telefóny pri haváriách, odstávkach, dôležitých udalostiach a akciách v meste39. ZABEZPEČÍME transparentné zverejňovanie informácií o správe mesta40. ZAPOJÍME občanov do spolurozhodovania o dianí v meste – odborníkom ponúkneme členstvo v komisiách, hlasovaním budú môcť rozhodovať o projektoch41. PODPORÍME občianske projekty financiami z rozpočtu mesta42. ZOSÚLADÍME a optimalizujeme grafikon MHD s ostatnou dopravou43. ZREGULUJEME výstavbu s reálnymi kapacitami parkovacích miest a cestných komunikácii44. OBNOVÍME pravidelné stretnutia s občanmi – okrúhle stoly45. VYBUDUJEME relaxačný a športový areál s viacúčelovou športovou halou na pozemkoch mesta46. VYTVORÍME podmienky na celoročné fungovanie Slnečných jazier47. OŽIVÍME námestie a pešiu zónu pravidelnými kultúrnymi akciami domácich umelcov48. ZVÝŠIME objem zelene a zrealizujeme opatrenia na zadržiavanie vody a predchádzanie klimatickým zmenám49. NAVRÁTIME bicykle do mesta, ako súčasť každodennej dopravy – vybudujeme cyklochodníky a kamerami monitorované stojiská pre bicykle50. VYTVORÍME optimálne a motivačné podmienky pre účinné triedenie odpadu51. ZVÝŠIME čistotu v meste52. PREMENÍME zanedbané plochy na atraktívne verejné priestory, urobíme maximum pre zdravé životné prostredie53. VYBUDUJEME výbehy pre psov a zavedieme kastračný program pre túlavé mačky54. Vyhliadka na terase na päťke55. Podzemné a nadzemné parkovisko oproti autobusovej stanici56. Parkovisko pri železnici57. Cyklotrasy na Svätoplukovej ulici58. Cestné prepojenie s cyklotrasou medzi Trnavskou a Boldockou ulicou59. Zabezpečené stojiská pre bicykle60. Kamerový systém s nepretržitým monitoringom61. Komplexné riešenie komunikácií, cyklotrás a odvodnení62. Čistička odpadových vôd

(11)

Komentáre

komentáre

Dva roky po voľbách