Naša fanúšička Andrea, ktorá dlhodobo žije vo Veľkej Británií nám do redakcie poslala nasledujúci článok, ktorý sa týka eventuálnych dôsledkov aktuálnej celosvetovej pandémie na duševné zdravie človeka.

Dobré duševné zdravie je výhodou a súvisí tiež s dobrým fyzickým zdravím – obidve tieto skutočnosti podporujú pozitívne sociálne a ekonomické výsledky pre nás ako jednotlivcov a aj pre spoločnosť v ktorej žijeme. Poruchy duševného zdravia tvoria takmer štvrtinu celkovej záťaže zlého zdravotného stavu jedincov. Zlé duševné zdravie je úzko spojené so sociálnymi a ekonomickými okolnosťami, vrátane života v chudobe, nízkej kvality práce, nezamestnanosti a bývania. Existuje tiež dobre zdokumentované bremeno porúch duševného zdravia po katastrofách, vrátane dôkazov o predchádzajúcich vírusových ohniskách. To naznačuje, že COVID-19 a reakcia na pandémiu by mohli mať výrazný vplyv na duševné zdravie národa prostredníctvom zvýšeného vystavenia stresovým faktorom. K obavám z vírusu COVID-19 sa pridali aj ďalšie významné zmeny v našom každodennom živote, pretože naše pohyby sú obmedzené na podporu úsilia o potlačenie a spomalenie šírenia vírusu. Tvárou v tvár novej realite – práce z domova, dočasnej nezamestnanosti, domácej výučbe detí a nedostatku fyzických kontaktov s ostatnými členmi rodiny, priateľmi a kolegami – je dôležité, aby sme sa starali o svoje duševné aj fyzické zdravie. Smútok, strach a stres sú bežné reakcie na vnímané alebo skutočné hrozby v časoch, keď čelíme neistote alebo neznámemu. Mnoho ľudí môže čeliť zvýšenej konzumácií alkoholu a drog, nespavosti a úzkosti. Samotný COVID-19 môže medzitým viesť k neurologickým a duševným komplikáciám, ako je delírium, agitácia a mŕtvica. Ľudia s už existujúcimi duševnými, neurologickými poruchami alebo poruchami užívania návykových látok sú tiež náchylnejší na infekciu SARS-CoV-2 ̶ môžu predstavovať vyššie riziko závažných následkov alebo dokonca smrti. Sociálna štúdia UCL COVID-19 s 90 000 dospelými vo Veľkej Británii monitorovala príznaky duševného zdravia počas prvého lockdownu. Zistila sa zvýšená miera úzkosti a depresie začiatkom júna, keď sa začali obmedzovať opatrenia. Tieto však naďalej zostali vyššie medzi mladými ľuďmi, ľuďmi s nižším príjmom, ľuďmi s diagnostikovanou duševnou chorobou, ľuďmi žijúcimi s deťmi a ľuďmi žijúcimi v mestských oblastiach. Najčastejšie príčiny zhoršenia duševného zdravia počas pandémie boli: sociálna izolácia, strata práce, financie, neistota, bývanie. Môžete cítiť strach alebo úzkosť o svoje financie, zdravie alebo o tých, ktorí sú vám blízki. Možno sa cítite znudený, frustrovaný alebo osamelý. Je dôležité si uvedomiť, že je v poriadku sa takto niekedy cítiť. Väčšinu z nás tieto pocity prejdú. Starať sa o svoju myseľ, ako aj o svoje telo je naozaj dôležité nielen počas pandémie. Robte si prestávky pri sledovaní, čítaní alebo počúvaní novinových správ, vrátane tých na sociálnych sieťach. Opakované počúvanie o pandémii môže byť znepokojujúce. Starajte sa o svoje telo. Zhlboka sa nadýchnite, natiahnite alebo meditujte. Snažte sa jesť zdravé a vyvážené jedlá. Cvičte pravidelne. Doprajte si dostatok spánku. Vyvarujte sa nadmerného užívania alkoholu a drog. Nájdite si čas na odpočinok. Skúste sa venovať iným činnostiam ako zvyčajne. Porozprávajte sa s ľuďmi, ktorým dôverujete, o svojich obavách a o tom, ako sa cítite. Využime tento čas a zamyslime sa čo sa dá zlepšiť, napríklad v Senci, a povedzte o svojom nápade svojim poslancom. V Senci máme mnoho spoluobčanov. Veľa nových, ktorí možno priniesli so sebou dobré nápady, ktoré by sa dali zrealizovať aj s pomocou mesta Senec. Ak sa nápady ujmú, možno aj do celého Slovenska a Vaše meno sa dostane do kroniky mesta.

dusevne zdravie

Zdroj: nhs.uk a .who.int

(78)

Komentáre

komentáre

Duševné zdravie a COVID-19