Od 24.03.2019 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. pristúpila k úprave cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy. Rozhodla sa tak na základe pripomienok a podnetov cestujúcich. Prvoradým cieľom pri úprave bolo zabezpečiť lepšiu nadväznosť spojov na príchody a odchody vlakov. Ďalšie dôvody zmeny boli vôľa vyhovieť požiadavkám cestujúcich, prispôsobiť kapacitu vozidiel potrebám cestujúcich, skrátiť dobu prepravy a tým zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy.

 

Zmeny nastanú v nasledujúcich spojoch: 

102441 Bratislava-Senec-Blatné-Igram-Čataj, IDS BK 645

Úprava jazdnej doby v úseku Senec, Tehelňa – Senec, aut.st.

Spoj č.3(X) – s odchodom Bratislava,AS o 5:52 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 6:36 hod. je zrušený

Spoj č.9(X) – s odchodom Bratislava,AS o 6:52 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 7:36 hod. je zrušený

Spoj č.11( ) – s odchodom Bratislava, AS o 8:42 hod. s príchodom Čataj, obratisko o 9:53 hod. skrátený do zastávky Čataj, ZŠ o 9:51

Spoj č.39(X) – s odchodom Bratislava, AS o 19:42 hod. s príchodom Čataj, obratisko o 20:53 hod. skrátený do zastávky Čataj, ZŠ o 20:51

Spoj č.41( ) – s odchodom Bratislava, AS o 20:42 hod. s príchodom Čataj, obratisko o 21:53 hod. skrátený do zastávky Čataj, ZŠ o 21:51

Spoj č.51(6+) – s odchodom Bratislava, AS o 14:42 hod. s príchodom Čataj, obratisko o 15:53 hod. skrátený do zastávky Čataj, ZŠ o 15:51

Spoj č.53(6+) – s odchodom Bratislava, AS o 16:42 hod. s príchodom Čataj, obratisko o 17:53 hod. skrátený do zastávky Čataj, ZŠ o 17:51

Nový spoj č.65(6+) – s odchodom Senec, aut.st. o 22:11 hod. s príchodom Čataj, obratisko o 22:32 hod.

Spoj č.10(X) a 12(X) – doplnená zastávka Bratislava, Mliekarenská, úprava jazdnej doby

Spoj č.2( ) – s odchodom Čataj, obratisko o 4:06 hod. s príchodom Bratislava,AS o 5:20 hod. rozdelený na nasledovné spoje:

> Spoj č.2(6+) – s odchodom Čataj, obratisko o 4:03 hod. s príchodom Bratislava,AS o 5:17 hod.

> Nový spoj č.48(X) – s odchodom Čataj, obratisko o 4:03 hod. s príchodom Bratislava,AS o 5:11 hod.

Nový spoj č.64(X) – s odchodom Čataj, obratisko o 14:36 hod. s príchodom Senec, aut.st o 15:01 hod.

Nový spoj č.66(X) – s odchodom Čataj, obratisko o 15:36 hod. s príchodom Senec, aut.st o 16:01 hod.

Nový spoj č.68(X) – s odchodom Čataj, obratisko o 16:36 hod. s príchodom Senec, aut.st o 17:01 hod.

Nový spoj č.70(X) – s odchodom Čataj, obratisko o 21:06 hod. s príchodom Bratislava, AS o 22:20 hod.

Nový spoj č.72(X) – s odchodom Senec, aut.st o 8:11 hod. s príchodom Bratislava, AS o 8:54 hod.

 

102442 Bratislava-Senec-Veľké Úľany/Jelka, IDS BK 659

Spoj č.7(X) – s odchodom Senec, aut.st. o 6:11 hod. s príchodom Jelka, garáž o 6:56 hod. zmenený na čas s odchodom Senec, aut.st. o 6:06 hod. s príchodom Jelka, garáž o 6:51 hod.

Spoj č.9(X) – s odchodom Senec, aut.st. o 6:41 hod. s príchodom Jelka, garáž o 7:26 hod. zmenený na čas s odchodom Senec, aut.st. o 6:46 hod. s príchodom Jelka, garáž o 7:31 hod.

Spoj č.11( ) – s odchodom Senec, aut.st. o 7:41 hod. s príchodom Jelka, garáž o 8:26 hod. rozdelený na nasledovné spoje:

> Spoj č.11(6+) – s odchodom Senec, aut.st. o 7:41 hod. s príchodom Jelka, garáž o 8:26 hod.

> Nový spoj č.3(X) – s odchodom Senec, aut.st. o 7:15 hod. s príchodom Jelka, garáž o 8:00 hod.

Úprava jazdnej doby na spojoch: 28,30,42,50,56,58,72

Spoj č.6(X) – s odchodom Jelka, garáž o 4:34 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 5:20 hod. zmenený na Veľké Úlany, Nové Osady, liehovar o 4:35 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 5:20 hod.

Spoj č.8(X) – s odchodom Jelka, garáž o 4:44 hod. s príchodom Bratislava, AS o 5:59 hod. zmenený na čas s odchodom Jelka, garáž o 4:34 hod. s príchodom Bratislava, AS o 5:49 hod.

Spoj č.18(X) – s odchodom Jelka, garáž o 5:29 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 6:15 hod. zlúčený do spoja č.20 s odchodom Jelka, garáž o 5:34 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 6:20 hod.

Spoj č.20(6+) – s odchodom Jelka, garáž o 5:34 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 6:20 hod.

zrušené znamienko „6+“, spoj ide denne

Spoj č.32(X) – s odchodom Jelka, garáž o 7:04 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 7:50 hod. zmenený na čas s odchodom Jelka, garáž o 6:54 hod. s príchodom Bratislava, AS o 7:40 hod.

 

102443 Bratislava-N.Dedinka-Tureň-Senec/Hurbanová Ves, IDS BK 620

Spoj č.2(X) – s odchodom Hurbanova Ves o 3:50 hod. s príchodom Bratislava, AS o 5:08 hod. skrátený a zmenený na čas s odchodom Hrubý Šúr, č.d.96 o 3:44 hod. s príchodom Bratislava, AS o 4:58 hod.

Spoj č.4(6+) – s odchodom Nová Dedinka, Jednota o 4:07 hod. s príchodom Bratislava, AS o 5:13 hod. predĺžený od zastávky Tureň, Jednota s odchodom 3:55 hod.

 

102444 Bratislava-Senec, IDS BK 622,630

Spoj č.1(X) – s odchodom Bratislava, AS o 6:17 hod. s príchodom Senec, aut.st o 7:11 hod. predĺžený do zastávky Senec, žel.st. s príchodom o 7:16 hod.

Spoj č.19(X) – s odchodom Bratislava, AS o 14:17 hod. s príchodom Senec, aut.st o 15:15 hod. predĺžený do zastávky Senec, žel.st. s príchodom o 15:20 hod.

Spoj č.31(X) – s odchodom Bratislava, AS o 16:27 hod. s príchodom Bernolákovo, Hlavná ul. Kaštieľ o 17:13 hod. predĺžený do zastávky Senec, žel.st. s príchodom o 17:30 hod.

Spoj č.33(X) – s odchodom Bratislava, AS o 16:57 hod. s príchodom Bernolákovo, Hlavná ul. Kaštieľ o 17:43 hod. je zrušený

Spoj č.41( ) – s odchodom Bratislava, AS o 21:17 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 22:11 hod. rozdelený na nasledovné spoje:

> Spoj č.41(X) – s odchodom Bratislava, AS o 21:17 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 22:11 hod.

> Nový spoj č.45(6+) – s odchodom Bratislava, AS o 21:17 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 22:11 hod.

 

102445 Bratislava-Senec, IDS BK 632

Spoj č.29(X) – s odchodom Bratislava, AS o 16:47 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 17:41 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 16:52 hod. cez Bernolákovo, Hlavná ul. Espresso o 17:31 s príchodom Senec, aut.st. o 17:52 hod.

Spoj č.16(X) – s odchodom Senec, aut.st. o 7:01 hod. s príchodom Bratislava, AS o 7:53 hod. je zrušený

Spoj č.18(X) – s odchodom Senec, aut.st. o 7:16 hod. s príchodom Bratislava, AS o 8:12 hod. zmenený na čas s odchodom Senec, aut.st o 7:06 hod. cez Bernolákovo, Hlavná ul. Espresso o 7:27 s príchodom Bratislava, AS o 8:02 hod.

Spoj č.38(X) – s odchodom Senec, aut.st. o 21:31 hod. s príchodom Bratislava, AS o 22:19 hod. je zrušený

 

108405 Senec-Veľký Grob-Báhoň, IDS BK 640

Spoj č.9(X) – s odchodom Senec,aut.st.o 6:11 hod. s príchodom Báhoň, žel.zast. o 6:49 hod. skrátený do trasy Senec,žel.st.o 6:15 hod. s príchodom Báhoň, žel.zast. o 6:49 hod.

Spoj č.13(X) – s odchodom Senec, aut.st. o 7:11 hod. s príchodom Báhoň, ZŠ o 7:52 hod. zmenený na čas s odchodom Senec, aut.st. o 6:56 hod. s príchodom Báhoň, ZŠ o 7:37 hod.

Spoj č.15(X) – s odchodom Senec, žel.st. o 7:45 hod. s príchodom Veľký Grob, rešt. o 8:03 hod. zmenený na čas s odchodom Senec, aut.st. o 7:18 hod. s príchodom Veľký Grob, rešt. o 7:35 hod.

Spoj č.19(X) – s odchodom Senec, žel.st. o 9:45 hod. s príchodom Veľký Grob, rešt. o 10:03 hod. predĺžený do zastávky Čataj, obratisko s príchodom o 10:05 hod., zrušené znamienko „X“, spoj ide denne

Spoj č.23(X) – s odchodom Senec, žel.st. o 11:45 hod. s príchodom Veľký Grob, rešt. o 12:03 hod. predĺžený do zastávky Báhoň, ZŠ s príchodom o 12:22 hod.

Spoj č.33(X) – s odchodom Senec, aut.st. o 15:11 hod. s príchodom Báhoň, žel.zast. o 15:49 hod. predĺžený do zastávky Báhoň, ZŠ s príchodom o 15:52 hod.

Spoj č.43(X) – s odchodom Senec, žel.st. o 17:45 hod. s príchodom Veľký Grob, rešt. o 18:03 hod. predĺžený do zastávky Čataj, obratisko s príchodom o 18:05 hod.

Spoj č.69(6+) – s odchodom Senec,žel.st.o 9:45 hod. s príchodom Veľký Grob, rešt. o 10:03 hod. zlúčený so spojom č. 19 v trase Senec, žel.st. o 9:45 hod. – Čataj, obratisko o 10:05 hod.

Spoj č.16(X) – s odchodom Báhoň, žel.zast. o 7:12 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 7:50 hod. zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel.zast. o 7:02 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 7:40 hod.

Spoj č.18(X) – s odchodom Veľký Grob, rešt. o 8:03 hod. s príchodom Senec, žel.st. o 8:21 hod. zmenený na čas s odchodom Veľký Grob, rešt. o 7:38 hod. s príchodom Senec, žel.st. o 7:56 hod.

Spoj č.26(X) – s odchodom Veľký Grob, rešt. o 12:03 hod. s príchodom Senec, žel.st. o 12:21 hod. zmenený do trasy Báhoň, ZŠ o 13:09 hod. – Senec, žel.st. o 13:46 hod.

Spoj č.40(X) – s odchodom Báhoň, žel.zast. o 16:12 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 16:50 hod. predĺžený od zastávky Báhoň, ZŠ o 16:09 hod.

Spoj č.50(X) – s odchodom Veľký Grob, rešt. o 19:03 hod. s príchodom Senec, žel.st. o 19:21 hod. predĺžený od zastávky Čataj, jednota o 18:59 hod.

Spoj č.60(X) – s odchodom Báhoň, žel.zast. o 21:12 hod. s príchodom Veľký Grob, rešt. 21:28 hod. predĺžený do zastávky Senec, žel.st. o 21:46 hod.

Nový spoj č.96( ) – s odchodom Čataj, ZŠ o 21:51 hod. s príchodom Veľký Grob, rešt. o 21:57 hod.

Nový spoj č.98( ) – s odchodom Čataj, ZŠ o 9:51 hod. s príchodom Veľký Grob, rešt. o 9:57 hod

Nový spoj č.100(X) – s odchodom Čataj, ZŠ o 20:51 hod. s príchodom Veľký Grob, rešt. o 20:57 hod.

Nový spoj č.102(6+) – s odchodom Čataj, ZŠ o 17:51 hod. s príchodom Veľký Grob, rešt. o 17:57 hod.

Nový spoj č.104(6+) – s odchodom Čataj, ZŠ o 15:51 hod. s príchodom Veľký Grob, rešt. o 15:57 hod.

 

108408 Senec-Kráľová pri Senci-Nový Svet, IDS BK 657

Spoj č.9(X) – s odchodom Senec, aut.st. o 16:04 hod. s príchodom Nový Svet o 16:26 hod. zmenený na čas s odchodom Senec, aut.st. o 16:00 hod. s príchodom Nový Svet o 16:22 hod.

Spoj č.10(X) – s odchodom Nový Svet o 16:30 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 16:45 hod. zmenený na čas s odchodom Nový Svet o 16:25 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 16:40 hod.

 

108409 Senec-Šamorín, IDS BK 649,629

Spoj č.13(X) – s odchodom Senec,žel.st. o 6:46 hod. s príchodom Tureň, majer o 7:01 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,žel.st. o 6:43 hod. s príchodom Tureň, majer o 6:58 hod.

Nový spoj č.55(X) – s odchodom Senec,žel.st. o 18:21 hod. s príchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 18:45 hod.

Spoj č.16(X) – s odchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 6:36 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 7:18 hod., úprava jazdnej doby, zmenený na čas s odchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 6:26 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 7:13 hod.

Spoj č.18(X) – s odchodom Tureň, majer o 7:05 hod. s príchodom Senec, žel.st. o 7:20 hod. zmenený na čas s odchodom Tureň, majer o 7:01 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 7:16 hod.

Nový spoj č.56(X) – s odchodom Hurbanova Ves o 6:00 hod. s príchodom Senec, aut.st. o 6:32 hod.

 

108410 Senec-Veľký Biel-Tomášov, IDS BK 729

Spoj č.25(X) – s odchodom Senec, aut.st. o 20:27 hod. s príchodom Tomášov, mlyn o 20:52 hod. predĺžený od zastávky Senec, žel.st. o 20:20 hod.

Nový spoj č.34(X) – s odchodom Tomášov, mlyn o 17:01 hod. s príchodom Senec, žel.st. o 17:29 hod.

(339)

Komentáre

komentáre

Aktualizácia cestovných poriadkov