Aktuálna situácia sa nevyhla ani našej škole. Od 9. marca sú naše deti doma a vyučovanie sa prenieslo do našich príbytkov aonline priestoru. Prvé dni deti dostávali úlohy cez EduPage, maily, SMS, prípadne iné komunikačné kanály. Avšak už 23. marca škola postupne začala nabiehať na online interaktívne vyučovanie prostredníctvom nástroja ZOOM. Tento nástroj využívajú aj vychovávatelia pre stretnutia s deťmi vrámci ŠKD. Každý pracovný deň sa tak už mesiac až 90 % pedagógov online stretáva so svojimi žiakmi asnaží sa im pomôcť.

Pre deti, ktoré nemajú technické možnosti zúčastniť sa online vyučovania, škola na týždennej báze zabezpečuje papierové podklady.

Vdnešných dňoch sa vškole pripravuje pilotná skupina pedagógov za podpory vedenia na testovanie ďalšieho komunikačného nástroja, ktorý poskytuje širšie možnosti pre vyučovanie, skúšanie, zadávanie úloh i ukladanie vypracovaných domácich úloh.

Žurnalistickému krúžku sa podarilo pripraviť aprílové číslo školského časopisu Mlynovíny. Funguje aj YouTube kanál TV Mlynská, ktorý nielen mapuje online výučbu, ale poskytuje aj vzdelávacie videá pre najmenších.

Naša škola na konci marca vyhrala hlasovanie vprojekte Gesto pre mesto sprojektom Zelená zóna (vyhlasovateľ Raiffeisen banka, výzva Skvalitnenie prírodného asociálneho prostredia). 1000 eur použijeme na skrášlenie školskéhodvora.

Ďakujeme vedeniu školy, pedagógom, vychovávateľom avšetkým zamestnancom školy, deťom arodičom za vynaloženú námahu, trpezlivosť aochotou prispieť kúspešnému zvládnutiu dnešného stavu. Do konca školského roku nám zostávajú ešte 2 mesiace. Držme si palce! Spolu to zvládneme!

Jana Mihalovičová, Aktív rodičov

(588)

Komentáre

komentáre

Ako dnes žije ZŠ na Mlynskej ulici vSenci?