Je dôležité, aby ste najprv navštívili útvar sociálnych služieb mesta a až potom máte nárok na podporu. Tento krok Vám ale nebráni si vybrať ľubovoľné zariadenie. ‼️POZOR‼️Keď sa najprv dohodnete so sociálnym zariadením, tak strácate nárok na príspevok od mesta. Podľa vedúcej útvaru socialnych služieb mesta pani Gabrieli Lócziovej minulý rok nikto o takýto príspevok na umiestnenie do sociálného zariadenia nepožiadal.

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ZARIADENIE DOMUS BENE

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ KOMISIA

(36)

Komentáre

komentáre

‼️Plánujete využiť služby sociálného zariadenia a plánujete využiť podporu od mesta?‼️