Poslanecký klub Občianského Združenia Moje Mesto a hlavne jeho čelní predstavitelia sa prezentujú ako transparentní a ich doménou je kritika voči každému kto nezdieľa ich názor. V snahe získať čo najviac politických bodov sa často vyjadrovali vo forme negatívnej kritiky na svojich politických oponentov a samozrejme na ich nominantov do verejných funkcíí. Predpokladám, že keď nominovali svojho kandidáta Zuzanu Gábrišovú Košecovú do dozornej rady SCR, tak výlučne na základe odbornosti.
Minulý rok však poslankyňa Košecová opustila poslanecký klub OZ a pridala sa k nezaradeným poslancom. Reakcia predsedníčky OZ Turanskej na opustenie ich klubu prišla na posledom zastupiteľstve, kde navrhla jej odvolanie. To znamená, že kým pani Košecová bola v OZ tak ju považovali za odborníčku, ale keď už k ním nepatrí, tak nie je? Takže v OZ funguje práve to čo tak často kritizovali? Keď je to „NÁŠ ČLOVEK“ tak to je odborník, keď nás opustí tak už nie je. Ako to vlastne je? Hodnotia podľa odbornosti, alebo uprednostňujú “politické tričká” ? V každom prípade zmena nenastala a to zdôvodu, že návrh poslankyne Turanskej odvolať svoju bývalú členku neprešiel. A tak nezaradená poslankyňa ostáva členkou dozornej rady SCR aj naďalej.

Komentár: Csabu Farkasa

(359)

Komentáre

komentáre

ODBORNOSŤ VS POLITICKÉ TRIČKO